040-0072/01 – Koordinace BOZP na staveništi (KBOZP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Ivan Kričfaluši, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivan Kričfaluši, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI008 Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prezentování základních legislativních předpisů upravujících bezpečnost práce ve stavebnictví v ČR a v zemích EU, charakteristiky rizik ve stavebnictví. Kategorizování účastníků výstavby a řešení koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Definování povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a projektování stavby i ve fázi její systémové realizace. Interpretování významu Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho realizace koordinátorem BOZP.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb v mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; včetně jeho prováděcích předpisů.

Doporučená literatura:

LIteratura není požadována

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky – seznámení s přehledem předpisů, podmíněné znalosti z přechodního studia 2. Terminologie ve stavebnictví, postup výstavby stavebního díla, charakteristika a členění staveb 3. Technické požadavky na stavby a na objekty zabezpečující bezbariérové užívání staveb 4. Stavební zákon, pojmy, vymezení působnosti, stavební povolení, ohlášení staveb, předčasné užívání staveb a zkušební provoz, pravomoci stavebního úřadu 5. Druhy dokumentace staveb – druhy, obsah, stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě 6. Povinnosti zhotovitele stavby, stavebníka, stavbyvedoucího, vlastníka stavby 7. Odborná způsobilost koordinátora, ustanovení koordinátora, povinnosti a pravomoci koordinátora v době přípravy a v průběhu realizace stavby, trestně právní odpovědnost koordinátora, postihy za přestupky a správní delikty 8. Plán BOZP na staveništi, druhy, náplň, tvorba a aktualizace plánu, odpovědnost; koordinace na staveništi, rozdíl mezi koordinátorem a odborně způsobilou osobou v prevenci rizik 9. Požadavky na zajištění BOZP na staveništi, bezpečnost při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 10. Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, pracovní a výrobní prostředky a zařízení, revize, kontroly, oprávnění, prozatímní a průmyslové rozvody, elektrická zařízení na staveništi 11. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, náležitosti oznámení o zahájení prací 12. Organizace práce na staveništi, pracovní postupy, technologické postupy pro činnosti na staveništi 13. Ochranná pásma – elektrizační soustavy, plynárenská zařízení, zařízení pro výrobu a rozvod tepla, povinnosti, zákazy 14. Zařízení staveniště, šatny, záchody, schodiště, šikmé rampy, doprava na staveništi, skladování materiálu na staveništi

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní