040-0085/01 – Právní a ostatní předpisy BOZP (PPBOZP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
PET380 Ing. Lukáš Petik
SLO0110 Mgr. Ivana Slováčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu: - Orientuje se v základních právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP; - Interpretuje požadavky vybraných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP; - Získává schopnost aplikovat požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na klíčové požadavky právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP. Výborná znalost a porozumění požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, schopnost jejich interpretace a aplikace v praxi je nezbytnou součástí kvalifikačních předpokladů všech specialistů působících v oblasti BOZP. Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dle zákona č. 309/2006 v platném znění) je podmíněna úspěšným absolvováním zkoušky z právních předpisů k zajištění BOZP. Předmět je výchozí základnou pro další specializované předměty, jako např. Bezpečnost strojů a zařízení, Technická bezpečnost, Pracovní prostředí, Případové studie apod.

Povinná literatura:

ÚZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Sagit, a.s., aktuální vydání. KOČÍ, M.; KOPECKÁ, M.; STIEBITZ, J. Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany. 1. vyd. ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-834-5.

Doporučená literatura:

NOVOTNÝ, K. Lexikon BOZP 2015. ROVS, 2015. ŠUBRT, B. a TUČEK, M. Pracovnělékařské služby. Povinnosti zaměstnavatelů. ANAG, 2013. 1. vyd. ISBN 978-80-7263-820-8. ŠENK, Z. Pracovní úrazy v judikatuře. ANAG, 2013. 1. vyd. ISBN 978-80-7263-837-6. ŠENK, Z. 1309 testových otázek BOZP. ANAG, 2011. 1. vyd. ISBN 978-80-7263-647-1. Český Focal Point pro BOZP: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/. Český oborový portál BOZP: http://www.bozpinfo.cz/. Health and Safety Executive (HSE), UK: http://www.hse.gov.uk/. ILO encyclopaedia on occupational health and safety: http://www.iloencyclopaedia.org/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování pracovních listů (např. žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky; tabulky pro přidělení OOPP; postup při vzniku pracovního úrazu); Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce – interní směrnice pro vybranou oblast BOZP (např. Pracovnělékařská péče; Školení a výcvik v BOZP; Poskytování OOPP; Vnitřní audit a kontroly BOZP) Právní vědomí; Klíčové principy a nástroje BOZP

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stručná teorie práva; Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP; Vnitřní předpisy zaměstnavatele 2. Odpovědnost za BOZP; Základní práva a povinnosti klíčových zainteresovaných stran v BOZP; Prevence rizik; Zdolávání mimořádných událostí 3. Pracovnělékařské služby, zdravotní způsobilost 4. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, profesní školení BOZP, informace a pokyny ve vztahu k BOZP 5. OOPP, MČDP a ochranné nápoje 6. Pracovní úrazy a nemoci z povolání 7. Kontroly a prověrky BOZP. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP 8. Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Bezpečnostní značky, značení a signály 9. Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 10. Organizace práce a pracovní postupy 11. Rizikové faktory pracovních podmínek, ochrana zdraví při práci 12. Zajišťování úkolů v prevenci rizik, odborná způsobilost, kvalifikace v BOZP 13. Inspekce práce a státní odborný dozor nad bezpečností práce 14. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  25
Rozsah povinné účasti: Pracovní listy, semestrální práce, písemný test, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku