040-0086/01 – Úvod do environmentální bezpečnosti (ÚdEB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Jana Suchánková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Suchánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU108 Ing. Jana Suchánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní přehled o environmentální problematice, týkající se ochrany životního prostředí, environmentálních hrozeb a environmentální bezpečnosti. Studenti budou umět vyjmenovat a popsat dílčí environmentální problémy a hrozby, budou schopni analyzovat negativní dopady vybraných hrozeb na člověka i životní prostředí a budou schopni argumentovat nad v současnosti realizovanými opatřeními pro řešení konkrétních environmentálních problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na interakce mezi životním prostředím a člověkem s ohledem na problematiku ochrany životního prostředí a potenciální bezpečnostní hrozby. Přesto, že environmentální bezpečnosti nemá v současné době svou pevnou definici, zaštiťuje spoustu aktuálních, ve společnosti diskutovaných témat. Je prezentováno čím se environmentální bezpečnost zabývá a její vztah k bezpečnosti státu, rozdělení environmentálních hrozeb a několik z nich podrobně analyzováno. Obsah konkrétních tematických okruhů je volen tak, aby studentům prezentoval problematiku jako celek – dotčené oblasti životního prostředí, řešení dané problematiky ve strategických a legislativních dokumentech národního či mezinárodního charakteru, realizace preventivních či nápravných opatření apod.

Povinná literatura:

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030, 2015 (KEB) Martinovský P.: Environmentální bezpečnost v České republice. Masarykova univerzita, 2016. ISBN: 978-80-210-8191-8. Fojtíková, J.: Environmentální bezpečnost – teoretický rámec, Parlament České republiky, Kancelář poslanecké sněmovny, 2008, 6s. Strategický rámec Česká republika 2030, Úřad vlády České republiky, Odbor pro udržitelný rozvoj, Praha 2017. 396 s. ISBN: 978-80-7440-188-6 (on-line). Winter, Deborah Du Nann; Koger, Susan M. Psychologie environmentálních problémů. Portál, 2009. ISBN: 978-80-7367-593-6. Počet stran 296.

Doporučená literatura:

Krajhanzl J., Chabada T., Svobodová R.: Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí, Reprezentativní studie veřejného mínění, MUNI, ISBN 978-80-210-8967-9 (online: pdf). Lomborg Bjorn: Skeptický ekolog (The Skeptical Environmentalist). Nakladatelství Dokořán a Liberální institut, 2006 (1. vydání). 588 s. ISBN: 8073630591. Buzan, B., Weaver, O., De Wilde: Security: A new Framework for Analysis. USA: Lynne Rienner Publishers,1998. WCED: Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování a obhájení semestrálního projektu na zadané téma a v předepsané úpravě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na interakce mezi životním prostředím a člověkem s ohledem na potenciální bezpečnostní hrozby, a to jak na úrovni individua, tak na úrovni společnosti. Jednotlivé typy hrozeb jsou ilustrovány případovými studiemi. Bezpečnost lidí, společnosti jako celku i zabezpečení základních potřeb ekonomického rozvoje jsou determinovány zdroji a podmínkami vycházejícími ze životního prostředí. Životní prostředí je však také ohrožováno lidskými aktivitami a může být poškozováno až degradováno, což vede ke ztrátě jeho funkcí nezbytných pro člověka. Životní prostředí se tak stává integrální součástí bezpečnosti a tato její část je definována jako environmentální bezpečnost. Studenti získávají znalosti o bezpečnosti lidí, společnosti jako celku i o zabezpečení základních potřeb ekonomického rozvoje a prokazují znalosti jednotlivých typů hrozeb. Studenti jsou připraveni vyhodnocovat negativní dopady vybraných hrozeb na člověka i životní prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  21
Rozsah povinné účasti: V rámci zápočtového hodnocení vypracovat, odevzdat v požadované formě, a obhájit semestrální projekt.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku