040-0095/01 – Bezpečnost technologií (BT)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
DRA156 Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat znalostí o vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, najíždění a odstavování. Pochopit iniciaci hořlavých souborů ve výrobních procesech. Analyzovat příčiny požárů a výbuchů i úniku toxických látek. Vysvětlit vlastnosti a TBP nebezpečných látek a jejich aplikaci v praxi. Identifikovat nebezpečí požáru a výbuchu uvnitř i vně technologických zařízení na vybraných fyzikálních a chemických procesech i při dopravě i skladování.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, při najíždění a odstavování zařízení. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení Rozbor příčin požárů a výbuchů i úniku toxických látek. Vlastnosti a TBP nebezpečných látek a jejich aplikace v praxi. Identifikace nebezpečí požáru a výbuchu uvnitř i vně technologických zařízení na vybraných fyzikálních a chemických procesech a jejich prevence. Příčiny poruch a poškození při výrobě, dopravěiskladování.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Povinná literatura:

Bartlová. I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, 2. vydání, 191 s., ISBN 978- 80-7385-005-0 Bartová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002,239 s.,ISBN 80-86634-10-8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doporučená literatura:

Bussenius S.: Protipožární a protivýbuchová ochrabna průmyslu. SPO ČSSR, Praha 1985.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

VYTVÁŘENÍ NEBEZPEČNÝCH KONCENTRACÍ BĚHEM NAJÍŽDĚNÍ A ODSTAVOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A PŘI JEHO NORMÁLNÍM PROVOZU Spolehlivé odpojení zařízení, jeho profukování a příprava k opravářských pracím. 2. VYTVÁŘENÍ NEBEZPEČNÝCH KONCENTRACÍ PŘI POŠKOZENÍ A HAVÁRII ZAŘÍZENÍ. Výtok kapalin. Výtok plynů. Zařízení pracující s podtlakem. 3. MOŽNÉ PŘÍČINY POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ. Mechanické příčiny. Poškození teplotními vlivy - vliv usazenin, teplotní pnutí, vliv teploty na mechanické vlastnosti ocelí. Poškození korozí . 4. INICIAČNÍ ZDROJE VE VÝROBNÍCH PROCESECH A JEJICH OMEZENÍ Plamen, jiskry, kompresní teplo, horké povrchy, samovznícení. statická elektřina. 5. VLASTNOSTI A TBP LÁTEK Vyjmenování a vysvětlení fyzikálně chemických vlastností a technickobezpečnostních parametrů kapalin a plynů a jejich využití v praxi. 6. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE POCESU OHŘEVU HOŘLAVÝCH LÁTEK Teplonosné látky a technické způsoby ohřevu. Ohřev nasycenou vodní párou. Ohřev kouřovými plyny a plameny. Nebezpečí a prevence při ohřevu speciálními teplonosnými látkami. 7. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE REKTIFIKAČNÍCH PROCESŮ Základní poznatky o destilaci a rektifikaci. Technologické varianty průmyslové destilace a rektifikace. Nebezpečí a prevence při rektifikaci směsí hořlavých kapalin. 8. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE PROCESU SUŠENÍ Způsoby sušení a zařízení pro sušení. Mechanismus a kinetika sušení.Nebezpečí a prevence sušáren 9. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE SORBĆNÍCH PROCESŮ Průběh adsorpce. Způsoby adsorpce, zařízení pro adsorpci. Charakteristika nebezpečí a prevence při adsorpci. Průběh absorpce a podmínky při absorpci. absorpční zařízení. Charakteristika nebezpečí a prevence při absorpci. 10. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE CHEMICKÝCH PROCESŮ Druhy reaktorů a jejich klasifikace. Nebezpečí a prevence reaktorů. Porušení látkové (hmotnostní) bilance. Změna objemové nebo hmotnostní rychlosti látek. Změna rychlosti chemické reakce. Porušení tepelné (energetické) bilance. Změna tlaku. Koroze a eroze reaktorů. 11. SKLADOVÁNÍ A VÝROBA HOŘLAVÝCH KAPALIN Posouzení vzniku hořlavého (výbušného) souboru uvnitř a vně zařízení a požadavky prevence při skladování a výrobě hořlavých kapalin. 12. SKLADOVÁNÍ A VÝROBA ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ. Posouzení vzniku hořlavého (výbušného) souboru uvnitř a vně zařízení a požadavky prevence při skladování a výrobě zkapalněných plznů. 13. ZÁKLADNÍ PREVENCE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY A POUŽITÍ Omezení vzniku hořlavého souboru, omezení působení iniciačních zdrojů, ochrana před šířením a účinky požáru a výbuchu. 14. REZERVA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 12 z 14

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku