040-0097/01 – Management pracovních rizik (MPR)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
PET380 Ing. Lukáš Petik
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu: • Vysvětluje význam managementu rizik v oblasti BOZP. • Interpretuje požadavky právních a ostatních předpisů v oblasti managementu pracovních rizik. • Popisuje základní nebezpečí (rizika) na pracovišti a vysvětluje zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání u jednotlivých nebezpečí (rizik). • Aplikuje obecný proces managementu rizik (dle ISO 31 000) v oblasti BOZP. • Aplikuje vybrané postupy, metody/techniky a nástroje posuzování pracovních rizik. • Navrhuje a obhajuje strategii a plán managementu rizik. • Tvoří dokumentaci managementu pracovních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku managementu rizik na pracovišti. Dovednost posoudit rizika při práci a navrhnout efektivní opatření k ošetření rizik, představuje jednu z klíčových kompetencí profesionálů BOZP (osob odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik). Studenti se v rámci předmětu seznámí s nebezpečími (riziky), která mohou ohrožovat zaměstnance na pracovišti, s postupy, metodami/technikami a nástroji pro jejich posuzování a se zásadami prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání u jednotlivých nebezpečí (rizik). V rámci semestrálního projektu budou mít studenti možnost pracovat na případových studiích ze skutečných podniků a vyzkoušet si management pracovních rizik v praxi.

Povinná literatura:

Studijní opory (PowerPoint prezentace, Průvodce projektovou výukou). Související právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. ČSN ISO 31000:2018. Management rizik – Směrnice. ČSN EN 31010: 2011. Management rizik – Techniky posuzování rizik. NEUGEBAUER, T. Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi. Praha: Wolters Kluwer. 3. vyd. 2018. 120 s. ISBN: 978-80-7552-073-9.

Doporučená literatura:

ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: https://www.iloencyclopaedia.org/. HSE Managing risks and risk assessment at work: https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/index.htm. EU-OSHA Online interactive Risk Assessment (OiRA): https://oiraproject.eu/cs. ISSA Guide for Risk Assessment in Small and Medium Enterprises: https://safety-work.org/en/guide-for-risk-assessment-in-small-and-medium-enterprises.html. (dostupné v českém překladu)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: Zpracování projektu (posouzení rizik a návrh ošetření rizik pro vybrané pracoviště/profesi) Zkouška: Prezentace a obhajoba projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování dílčích výstupů projektu dle nastaveného harmonogramu, pravidelné konzultace s vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu (Management rizik v BOZP a jeho význam; Vazba na další posuzování rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví; Právní rámec managementu rizik v BOZP). 2. Obecný proces managementu rizik (dle ČSN ISO 31 000) a jeho aplikace v oblasti BOZP. 3. Příprava na posuzování rizik v BOZP. 4. Posuzování pracovních rizik (identifikace, analýza, hodnocení a priorizace rizik): postup, metody a nástroje – I. část. 5. Posuzování pracovních rizik (identifikace, analýza, hodnocení a priorizace rizik): postup, metody a nástroje – II. část. 6. Ošetření pracovních rizik (Všeobecné preventivní zásady; Typy a hierarchie opatření; Zbytková rizika a transfer rizik; Cost-benefit analýza; Plán ošetření rizik) – I. část. 7. Ošetření pracovních rizik (Všeobecné preventivní zásady; Typy a hierarchie opatření;. Zbytková rizika a transfer rizik; Cost-benefit analýza; Plán ošetření rizik) – II. část. Rozbor základních skupin pracovních rizik (charakteristika, zdroje rizik a možné následky, ohrožené profese/odvětví, zásady prevence, právní rámec): 8. Fyzikální rizika – I. část. 9. Fyzikální rizika – II. část. 10. Chemická rizika. 11. Biologická rizika. 12. Ergonomická rizika. 13. Vznikající rizika v BOZP. 14. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: Semestrální práce, zápočtový test a ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku