040-0098/01 – Hygiena práce a pracovní prostředí (HPaPP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
BOG0009 Mgr. Veronika Brancová Hase
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
SKE0015 Mgr. Michaela Škerková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získává následující odborné dovednosti: - Interpretuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP v oblasti ochrany zdraví při práci. - Diskutuje působení rizikových faktorů pracovních podmínek na zdraví pracovníků. - Aplikuje vhodné postupy a metody měření vybraných rizikových faktorů. - Interpretuje výsledky měření rizikových faktorů pro účely hodnocení zdravotních rizik. - Zpracovává, prezentuje a diskutuje podklady pro hodnocení zdravotných rizik a kategorizaci prací. - Navrhuje, diskutuje a obhajuje strategie a nástroje prevence poškození zdraví v souvislosti s prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Tento předmět představuje studentům koncepty a metody hygieny práce, včetně předvídání, rozpoznávání, hodnocení, komunikace a kontroly zdravotních rizik, které mohou vést k poškození zdraví nebo mohou ovlivnit pohodu pracovníků. Prostřednictvím přednášek a praktických cvičení studenti získají znalosti o technikách měření a monitorování expozice základním rizikovým faktorům pracovních podmínek a o tom, jak lze informace o expozici použít k posouzení rizik. Kurz představí systém kategorizace prací a principy prevence a snižování zdravotních rizik. Budou diskutovány konkrétní opatření k ochraně zdraví při práci a hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. V rámci semestrálních prací studenti získají praktické dovednosti v posuzování zdravotních rizik, zařazování prací do kategorií a návrhu opatření k prevenci zdravotních rizik.

Povinná literatura:

- Studijní opory (PowerPoint prezentace) - Související právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP

Doporučená literatura:

MÁLEK, B. a kol. Hygiena práce. Sobotáles, 2. vyd. Praha, 2014. ISBN 978-80-86817-46-0. ŠVÁBOVÁ a kol. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství - díl 1: Pracovnělékařské služby, Pracovní prostředí, Nemoci z povolání, Ergonomie. IPVZ, Praha 2015. Dostupné online. ŠVÁBOVÁ a kol. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství - díl 2: Zdravotní způsobilost k práci, Fyziologie práce, Psychologie práce. IPVZ, Praha 2015. Dostupné online. ŠVÁBOVÁ a kol. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství - díl 3: Fyzikální faktory v pracovním prostředí, Návykové látky. IPVZ, Praha 2015. Dostupné online. ŠVÁBOVÁ a kol. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství - díl 4: Toxikologie, Karcinogeny, Traumatologický plán, Pracovně tepelná zátěž. IPVZ, Praha 2015. Dostupné online. TUČEK, M. a kol. Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučenými standardy. Grada, 2005. ISBN 80-247-0927-9. JIRÁK, Zdeněk a Hana LEHOCKÁ. Fyziologie práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. ISBN 978-80-7599-223-9. TOMŠEJ, Jakub. Pracovnělékařské služby, 3. vydání. Wolters Kluwer, 2020. ISBN978-80-7598-646-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku