040-0103/01 – Psychologie bezpečnosti práce (PBP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuMgr. Ivana SlováčkováGarant verze předmětuMgr. Ivana Slováčková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REH0030 Ing. Jakub Řeháček
SLO0110 Mgr. Ivana Slováčková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači jsou schopni definovat, pojmenovat a charakterizovat základní, všeobecní a odbornou terminologií psychologie práce, s ní související psychologie bezpečnosti práce v kontextu identifikace průmyslových rizik a systému managementu rizik průmyslových podniku. Posluchači jsou připraveni prostřednictvím profesní a psychologické diagnostiky přezkoumat předpoklady, rezervy a rizika budoucích a stávajících pracovníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ARNOLD, J., SILVESTER, J., PETTERSON, F., ROBERTSON, I., COOPER, C., BURNES, B.: Psychologie práce pro manažery a personalisty. Praha: Computer Press, a.s., 2007. 605 s. ISBN 978-80-251-1518-3. BEDRNOVÁ, E. & NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, s.r.o., 2007. 790 s. ISBN 978-80-7261-169-0. KRULIŠ, J.: Jak vítězit nad riziky. Praha: Linde, a.s., 2011. 558 s. ISBN 978-80-7201-835-2.

Doporučená literatura:

SEIWERT, L.J., TRACY, B.: Jak sladit práci a osobní život … a udržet si tělesnou i duševní pohodu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 168 s. ISBN 978-80-247-4021-8. Šikýř, M.: Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada publishing, a.s., 2014. 200 s. ISBN 978-80-247-5212-9. ŠTĚPANÍK, J.: Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010.112 s. ISBN 978-80247-2494-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez dalších požadavku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecní psychologie a psychologie práce, úvod do problematiky psychologie bezpečnosti práce. 2. Manažerská psychologie, management a organizační kultura. 3. Psychologický výklad osobnosti, rozdíly mezi jednotlivci. 4. Pracovník a jeho pracovní potenciál, základy výběru pracovníků: analýza práce, kompetence a sledování výkonnosti. 5. Podmínky a možnosti uplatnění pracovníka v pracovním procesu, hodnocení lidí na pracovišti. 6. Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění člověka. 7. Sebepoznání a osobní rozvoj pracovníků, analýza a modifikace pracovního chování. 8. Pracovní skupina, tým a týmová práce. 9. Komunikace v organizačním prostředí, sociální komunikace a komunikace v organizaci. 10. Charakteristiky osobnosti významné pro vyjednávání. 11. Řešení pracovních problémů, konflikty a jejich řešení. 12. Stres na pracovišti, osobnost a zvládání stresu, klasifikace stresorů, teorie životních událostí – Holmes, teorie percepce jednotlivce – Landy, teorie snižování úrovně stresu. 13. Analýza pracovní činnosti, profesiografie – ovlivňující faktory, kritéria pracovní kariéry, metody zjišťování – Assessment centra, hodnotitelské chyby. 14. Základní předpoklady výkonnosti a spolehlivosti lidského činitele, pracovní zátěž a typy zátěže.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Zpracování semestrálního programu na zadané téma z oblasti psychologie a sociologie řízení průmyslového podniku se zaměřením na oblast bezpečnosti práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku