040-0105/02 – Řízení bezpečnosti v podniku (ŘBvP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuMgr. Ivana SlováčkováGarant verze předmětuMgr. Ivana Slováčková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLO0110 Mgr. Ivana Slováčková
SVO0042 Ing. Zuzana Svobodová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s existujícími systémy řízení. Získají dovednost posoudit a vyhodnotit vhodnost použití jednotlivých systémů pro malé, střední a velké podniky. Na základě teoretických a praktických znalostí budou mít schopnost syntetizovat jednotlivé prvky systémů BOZP a stanovit podmínky pro jejich zavedení v podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

VALA, J. Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7552-109-5. ŠENK, Z.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS. 2. vyd. Praha: ANAG, 2012. 312 s. ISBN 978-80-7263-737-9.

Doporučená literatura:

MALÝ, S. Prevence pracovních rizik I, II. 1. vyd. Praha: VÚBP, 2009. 122 s. ISBN 978-80-86973-76-0. MICHALÍK, D. Kultura a komunikace v podnikovém prostředí. 1 vyd. Praha: VÚBP, 2010. 109 s. ISBN 978-80-86973-08-1. HALE, A., PRYOR, P., HUDSON, D. The OHS Professional: A framework for practice – Role, knowledge and skills. International Network of Safety and Health Practitioner Organisations (INSHPO). Des Plaines, USA, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma ověření výsledků je kombinovaná – ústní a písemná. Student dále v rámci předmětu zpracovává semestrální práci, kterou prezentuje v rámci cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70 % účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky řízení BOZP. 2. Systémy řízení BOZP, prvky systému. 3. Politika, měřitelné cíle, strategie, plánování, zavedení, monitorování/kontrola. 4. Systém komunikace externí/interní. 5. Systém řízení kvalifikace odborné a zdravotní způsobilosti, lidské zdroje. 6. Systém tvorby a řízení dokumentace a vnitřních předpisů. 7. Systém řízení rizik. 8. Interní a externí audity. 9. Odpovědnosti, pravomoci v systému řízení. 11. Systémové řízení v souladu s normovými hodnotami. 12. Bezpečný podnik. 13. Integrace systémů QMS, EMS a SMS.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování minimálně 5 pracovních listů Zpracování semestrálního projektu na dané téma a jeho prezentace. Zkouška - písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování minimálně 5 pracovních listů Zpracování semestrálního projektu na dané téma a jeho prezentace. Zkouška - písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.