040-0106/01 – Transport nebezpečných látek a odpadů (PV A) (TNLaO)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Michaela Skřížovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních znalostí a přehledu v oblasti přepravy nebezpečných věcí a odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2021 Sb. m. s., o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). In: Sbírka mezinárodních smluv, 2021, 5. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 16/2021 Sb. m. s., o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). In: Sbírka mezinárodních smluv, 2021, 11. Zákon č. 111/1994 Sb. ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, v platném znění. In: Sbírka zákonů ČR. 1994, 137, s. 1154-116.

Doporučená literatura:

SKŘÍŽOVSKÁ, M.; VĚŽNÍKOVÁ, H.: Transport nebezpečných látek a odpadů. Ostrava, 2020. Studijní opora v rámci projektu Technika pro budoucnost 2.0. VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. VĚŽNÍKOVÁ, Hana. Transport nebezpečných věcí. Ostrava: Edice SPBI, 2019. ISBN 978-80-7385-217-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma ověření studijních výsledků v rámci zkoušky je kombinovaná, a to jak ústní, tak i písemná. Získání zápočtu je podmíněno vypracováním pracovních listů, semestrální práce a absolvováním zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70 % účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Rozbor havárií při přepravě nebezpečných věcí ve světě i v ČR 2.Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných věcí podle právních předpisů ČR 3.Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných věcí podle mezinárodních předpisů (Dohoda ADR, Řád RID) 4.Vliv specifických podmínek (tunely, kombinovaná přeprava) na možnost vzniku nehod 5.Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných nákladů (předpis IATA DGR, IMDG kód) 6.Požadavky pro klasifikaci nebezpečných věcí přepravovaných po silnici 7.Požadavky na značení a balení nebezpečných věcí látek v rámci přepravy po silnici 8.Požadavky na dopravní prostředky 9.Povinnosti jednotlivých účastníků přepravy 10.Institut bezpečnostního poradce 11.Přeprava nebezpečných odpadů 12.Odhad následků nehod nebezpečných věcí a nákladů (využití počítačových programů) 13.Bezpečnostní opatření při dopravě produktovody

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: vypracování pracovních listů, semestrální práce, zkouška - písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování pracovních listů, semestrální práce, zkouška - písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.