040-0106/01 – Transport nebezpečných látek a odpadů (PV A) (TNLaO)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Michaela Skřížovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

VĚŽNÍKOVÁ, H. Transport nebezpečných látek a odpadů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. 57 s. ISBN 978-80-248-3498-6. BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 210 s. ISBN 86-86634-59-0.

Doporučená literatura:

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) v platném znění. Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (řád RID) v platném znění. Guidance on the transportation of hazardous substances. Andrews, United Kingdom: University of St Andrews, Environmental Health and Safety Services. Safety guidelines and good practices for pipelines. Geneva, Switzerland: UNECE, 2008. 25 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-learning

Další požadavky na studenta

prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zajištění dopravy nebezpečných látek v podniku 2. Bezpečnost čerpadel a kompresorů 3. Bezpečnostní opatření při dopravě produktovody 4. PIMS - systém managementu integrity potrubí 5. Rozbor havárií při přepravě nebezpečných látek ve světě i v ČR 6. Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných látek po silnici (dohoda ADR) a železnici (řád RID) 7. Zajištění bezpečné přepravy nebezpečných látek letecky (IATA DGR) a vodní přepravy (dohoda ADN) 8. Jednotné požadavky pro přepravu nebezpečných látek po silnici a železnici - třídění nebezpečných látek, podmínky pro zařazení do jednotlivých tříd, klasifikační kódy 9. Požadavky na značení a balení nebezpečných látek v rámci přepravy - číselné značení (UN-kód, identifikační číslo nebezpečnosti), značení kusového zboží 10. Požadavky na značení a balení nebezpečných látek v rámci přepravy - značení dopravních prostředků, přepravní doklady 11. Povinnosti jednotlivých účastníků přepravy a způsob jejich zajištění 12. Institut bezpečnostního poradce 13. Přeprava nebezpečných odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení, vypracování pracovních listů, semestrální práce, zápočtový test, zkouška - písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N1032A020001) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku