040-0107/01 – Bezpečnost v životním cyklu staveb (BCS)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.Garant verze předmětuIng. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA156 Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu: - Orientuje se v základních oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměřením na obor stavebnictví; - Chápe multidisciplinární zaměření BOZP; - Získává schopnost aplikovat požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na - klíčové požadavky právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP a PO s ohledem na obor stavebnictví. - kategorizování účastníků výstavby a řešení koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. - bezpečnost strojů a zařízená s ohledem na vyhrazená technická zařízení. - požární a zabezpečovací systémy.

Povinná literatura:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb v mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; včetně jeho prováděcích předpisů. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

KUDA, František a Eva BERÁNKOVÁ. Facility management v technické správě a údržbě budov. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-114-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, konverzační témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 80% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 20% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Téma: Úvod a vymezení pojmů a termínů + legislativa 2.Téma: BOZP na staveništi 3.Téma: BOZP na staveništi 4.Téma: Dokumentace k BOZP ve výstavbovém projektu 5.Téma: Koordinátor BOZP 6.Téma: Bezpečnost ve vztahu k provozu a užívání staveb (dokumentace BOZP a PO) 7.Téma: Bezpečnost ve vztahu k provozu a užívání staveb (dokumentace BOZP a PO) 8.Téma: VTZ I.(Rámec a dozorující orgány) 9.Téma: VTZ II. (výkon revizí) 10.Téma: Požární bezpečnost (požární poplachové směrnice, PZTS, EPS,…) 11.Téma: Požární bezpečnost (požární poplachové směrnice, PZTS, EPS,…) 12.Téma: Zabezpečovací systémy 13.Téma: BOZP na pracovišti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování cvičení, závěrečný test, zvládnutí písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: závěrečný test, zvládnutí písemné zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní