040-0154/01 – Prevence závažných havárií (PZH)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Jan Skřínský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Skřínský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
MAR33 Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
SKR092 Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je srozumitelně a komplexně informovat studenty o významu a způsobu prevence a připravenosti na závažné havárie z pohledu bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět zahrnuje vysvětlení významu a způsobu prevence a připravenosti na závažné havárie v ČR a EU, uvádí přehled doporučených metod pro posouzení rizik na příkladech z praxe a seznamuje studenty s principy havarijního plánování.

Povinná literatura:

Bernatík A.: Prevence závažných havárií II., SPBI, Ostrava, 2006. ISBN 80-86634-90-6. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Sbírka zákonů ČR, 2015, částka 93, s. 2762. Purple Book. CPR 18E, Committee for the Prevention of Disasters: Guidelines for Quantitative Risk Assessment, Hague, 2005. ISBN 9012087961.

Doporučená literatura:

Bernatík A.: Prevence závažných havárií I., SPBI, Ostrava, 2006, ISBN: 80-86634-89-2. Vyhláška č. 226/2015 Sb. a 227/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR, 2015, částka 93 a 94, s. 2804 a 2842.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

-účast na cvičeních, projekt, kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky 2. Posouzení rizik závažné havárie 3. Identifikace a výběr zdrojů rizika (IAEA-TECDOC-727) 4. Identifikace možných situací a příčin havárií (What if, FMEA) 5. Odhad pravděpodobnosti a frekvence havárií (FTA, ETA) 6. Odhad následků havárií (ALOHA) 7. Metody hodnocení dopadů havárií na majetek (FEI) 8. Metody hodnocení dopadů havárií na ŽP (Metoda H&V index) 9. Přehled preventivních bezpečnostních opatření k zamezení havárie 10. Vnitřní havarijní plán 11. Zóna havarijního plánování, Vnější havarijní plán 12. Cvičení havarijní připravenosti 13. Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování semestrálního projektu na dané téma a jeho prezentace. Zkouška - písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrálního projektu na dané téma a jeho prezentace. Zkouška - písemná a ústní část.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1022A020002) Bezpečnostní inženýrství PHE K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní