040-0175/01 – Protivýbuchová ochrana (PvOch)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Petr Lepík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Lepík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEP016 Ing. Petr Lepík, Ph.D.
SER04 Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět protivýbuchová ochrana má za cíl předat studentům navazujícího magisterského studia základní znalosti a dovednosti z oblasti hoření a výbuchu. Nezbytné je, aby absolvent předmětu porozuměl nebezpečí požáru a výbuchu v procesním průmyslu a byl vybaven potřebnými znalostmi pro minimalizaci tohoto nebezpečí. Po absolvování předmětu bude jeho absolvent schopen definovat riziko vzniku výbušné atmosféry a aplikovat vhodná opatření vedoucí k jeho odstranění. Pochopení možnosti iniciace výbušných souborů ve výrobních procesech tak, aby byl schopný uplatnění preventivních opatření k jejich eliminaci. Na základě analýzy a vyhodnocení nebezpečí požáru a výbuchu bude student schopný definovat vhodná opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Získané znalosti bude student umět aplikovat na vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá procesem hoření a výbuchu směsí hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, mlh a hořlavých prachů. Dále jsou rozebírány doprovodné jevy, které předchází anebo následují výbušným přeměnám (jak chemickým, tak fyzikálním). V předmětu je vysvětleno šíření tlakových vln a jejich účinku na okolí za různých pracovních podmínek. Jsou zde hodnoceny dosahy nebezpečných koncentrací a hodnocení iniciačních zdrojů společně z možnosti využití softwarových nástrojů. Předmět je doplněn praktickými ukázkami a případovými studiemi z historie.

Povinná literatura:

DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. ISBN 80-86111-21-0. CÁB, Stanislav. Koncepce řešení protivýbuchové prevence v podmínkách průmyslových provozů. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012, 155 s. ISBN 978-80-7385-120-0. DAMEC, Jaroslav. Protivýbuchová prevence. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998, 188 s. SPBI Spektrum 8. ISBN 80-86111-21-0. ŠTROCH, Petr. Procesy hoření a výbuchů. Žilina: EDIS, 2010. ISBN 978-80-554-0187-4. ŠTROCH, Petr.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3

Doporučená literatura:

BARTLOVÁ, Ivana. Prevence technologických zařízení. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002. ISBN 80-86634-10-8.. BABRAUSKAS, Vytenis. Ignition handbook: principles and applications to fire safety engineering, fire investigation, risk management and forensic science. Issaquah, WA: Fire Science Publishers, c2003, viii, 1116 p.ISBN 09-728-1113-3. BARTKNECHT, Wolfgang. Explosionen: Ablauf und Schutzmassnahmen. New York: Springer-Verlag, 1978, x, 264 p. ISBN 0387086757. ECKHOFF, Rolf K. Dust explosions in the process industries. 3rd ed. Boston: Gulf Professional Pub., c2003, xxi, 719 p. ISBN 0-7506-7602-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma ověření studijních výsledků je kombinovaná a to jak ústní tak písemná. Student dále v rámci předmětu zpracovává semestrální práci, kterou také prezentuje na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. LEGILATIVNÍ POŽADAVKY NA PROTIVÝBUCHOVOU OCHRANU 2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY VÝBUŠNOSTI 3. PODMÍNKY HOŘENÍ A VÝBUCHU 4. POŽÁRNĚTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY HOŘLAVÝCH LÁTEK 5. VÝBUŠNOST HOŘLAVÝCH PRACHŮ 6. VÝBUŠNOST HOŘLAVÝCH PLYNŮ 7. VÝBUŠNOST PAR HOŘLAVÝCH KAPALIN 8. ANALÝZA RIZIK – DOKUMENTACE OCHRANY PŘED VÝBUCHEM 9. JEVY DOPROVÁZEJÍCÍ VÝBUCH - BLEVE, VCE 10. JEVY DOPROVÁZEJÍCÍ VÝBUCH - FIREBALL, JET FIRE,POOLFIRE 11. ÚČINKY VÝBUCHU NA SVÉ OKOLÍ 12. MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ A PREDIKCE V PROTIVÝBUCHOVÉ OCHRANĚ 13. PŘÍPADOVÉ STUDIE - HISTORICKÉ UDÁLOSTI

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Omluvená neúčast na cvičení - 2 hodiny. Zpracování semestrálního projektu na dané téma a jeho prezentace. Zápočtový test. Zkouška - písemná a/nebo ústní část.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrálního projektu na dané téma. Zápočtový test. Zkouška - písemná a/nebo ústní část.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu BST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní