040-0502/01 – Úvod do environmentální bezpečnosti (EB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Jana Suchánková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Neplechová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEP014 Ing. Jana Neplechová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečností lidí, společnosti jako celku i zabezpečení základních potřeb ekonomického rozvoje jsou determinovány zdroji a podmínkami vycházejícími ze životního prostředí. Životní prostředí se tak stává integrální součástí bezpečnosti a tato její část je definována jako environmentální bezpečnost.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na interakce mezi životním prostředím a člověkem s ohledem na potenciální bezpečnostní hrozby, a to jak na úrovni individua, tak na úrovni společnosti. Jednotlivé typy hrozeb jsou ilustrovány případovými studiemi. Bezpečnost lidí, společnosti jako celku i zabezpečení základních potřeb ekonomického rozvoje jsou determinovány zdroji a podmínkami vycházejícími ze životního prostředí. Životní prostředí je však také ohrožováno lidskými aktivitami a může být poškozováno až degradováno, což vede ke ztrátě jeho funkcí nezbytných pro člověka. Životní prostředí se tak stává integrální součástí bezpečnosti a tato její část je definována jako environmentální bezpečnost.

Povinná literatura:

Fojtíková, J. - Environmentální bezpečnost – teoretický rámec, Parlament České republiky, Kancelář poslanecké sněmovny, Parlamentní institut, 2008, 6 s.

Doporučená literatura:

BUZAN, Barry, WEAVER, Ole, DE WILDE, Jaap. Security: A new Framework for Analysis. USA: Lynne Rienner Publishers, 1998. HOMER-DIXON, Thomas F. Environmental scarcities and violent conflict. Evidence from Cases. International Security. 1994, Vol. 19, No. 1, s. 5–40. The MIT Press. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2539147 GLEICK, Peter H. Water and Conflict: Fresh water resources and international security, International Security, 1993, Vol. 18, No. 1, s. 79–112. WCED. Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford, 1987. GRAEGER, Nina. Environmental Security? Journal of Peace Research. 1996, vol. 33, No. 1, pp. 109–116. BARNETT, Jon. Environmental Security and Peace. Journal of Human Security. 2007, vol. 3, No. 1, pp. 4–16.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce v předepsané úpravě.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Životní prostředí a jeho složky. Ovzduší, povrchové vody, podzemní vody, horninové prostředí, biosféra. Přenosy hmoty a energie v životním prostředí. ŽP jako zdroj surovin. 2.Význam životního prostředí pro člověka, environmentální služby: zdroje vody, zabezpečení potravinami, obnovitelné zdroje energie, zdravé ovzduší, další funkce ŽP významné pro kvalitu života. 3.Ekologické vazby v životním prostředí, biodiverzita a její význam pro zajištění stability životního prostředí a environmentálních služeb. Rizika introdukovaných druhů, epidemií a epizootií. 4.Městské a pracovní prostředí jako specifické případy ŽP; zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti v nich. Dopady kontaminace ovzduší, hlukové a světelné zátěže v ŽP na člověka. 5.Přímé bezpečnostní hrozby vyplývající z životního prostředí: povodně a jejich ovlivnění stavem ŽP, klimatické změny a jejich meteorologické projevy, sucho a požáry vegetace 6.Ohrožení zdrojů vody suchem a kontaminací; zdroje kontaminace vod antropogenního původu, dopady kontaminace vod 7.Potravinová bezpečnost a životní prostředí. Degradace a ztráta orné půdy, kontaminace potravinového řetězce, persistentní polutanty v ŽP 8.Chemické havárie jako zdroj kontaminace ŽP 9.Možnosti teroristických útoků na životní prostředí (environmentálně orientovaný terorismus) 10.Migrační vlny způsobené environmentálními změnami a katastrofami a jejich rizika. Konflikty environmentálního původu. 11.Propojení systémů řízení bezpečnosti a životního prostředí na úrovni podniku, komunity a státu. 12.Nástroje k zajištění environmentální bezpečnosti v kontextu udržitelného rozvoje a dlouhodobé bezpečnosti obyvatel. Mezinárodní programy environmentální bezpečnosti v rámci UNEP, ENECE, OECD a NATO.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok