040-0503/01 – Machines and Equipment (SaZ)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VEL07 Ing. Eva Veličková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to gain a basic knowledge of technical documentation creation and function of machine parts, shaft couplings, pressure vessels, piping, valves, pumps and compressors.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

Students will learn how to deal with technical documentation. Simultaneously, they will be given an overview of engineering materials, their properties and testing. Furthermore, they will obtain an overview of fasteners and joints, bearings, shafts and shaft couplings, static and mainly dynamic stress exerted on them. They will also have an overview of mechanical transfer of rotary motion, pressure vessels, pipes, fittings, pumps and compressors.

Compulsory literature:

Foundations of Mechanical Engineering, Chapman&Hall,London,UK,2001-II.e. ISBN 0-7487-6432-2

Recommended literature:

Foundations of Mechanical Engineering, Chapman&Hall,London,UK,2001-II.e. ISBN 0-7487-6432-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. KRESLENÍ STROJÍRENSKÝCH VÝKRESŮ Normalizace, technická dokumentace, rozdělení strojnických výkresů, zobrazování na technických výkresech, metody promítání, popisové pole, pohledy, řezy, průřezy, zobrazování rotačních tvarů, kótování délkových a úhlových rozměrů 2. ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ PŘESNOST, PŘESNOST POLOHY, ŠROUBY Tolerování rozměrů, základní pojmy v licování, jednotná soustava, zapisování úchylek na výkrese, kreslení a kótování závitů, šroubů, matic a šroubových spojů 3. STROJÍRENSKÉ MATERIÁLY Druhy strojírenských materiálů, nejčastěji používané kovy, oceli a litiny a jejich vlastnosti, značení dle ČSN, diagram Fe – Fe3C (Fe – C), plasty – značení dle ČSN a hlavní druhy 4. VLASTNOSTI A ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ Druhy namáhání strojírenských materiálů, zkouška pevnosti, pracovní diagram, zkoušky dynamické, zkoušky tvrdosti, odolnost proti korozi, technologické vlastnosti, nedestruktivní zkoušky materiálů 5. STROJ, SPOJE A SPOJOVACÍ SOUČÁSTI, ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozdělení strojů, spoje se silovým, tvarovým a materiálovým stykem, šroubové spoje – druhy závitů, šroubů, matic podložek, zajištění šroubových spojů 6. ČÁSTI SPOJOVACÍ Kolíky, spojovací čepy, závlačky, pojistné kroužky, klíny, pera, drážkové hřídele, svěrné spoje 7. NEROZEBÍRATELNÉ SPOJE, PRUŽINY Nýtování, zděře, svařování, pájení, lepení; pružiny 8. STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY Hřídele – rozdělení podle různých kritérií (nosné a hybné; přímé, zalomené a ohebné, namáhání hřídelí, ložiska – druhy např. kluzná a valivá; radiální a axiální; tření v kluzných ložiskách, mazání ložisek; druhy převodů 9. HŘÍDELOVÉ SPOJKY Funkce spojky, druhy spojek (pružné, nepružné, výsuvné, elektromagnetické a zvláštní), návrh spojky 10. TLAKOVÉ NÁDOBY Definice tlakové nádoby, konstrukce, materiál, výpočet 11. POTRUBÍ Druhy potrubí, příslušenství potrubí, trubky, spoje trubek, teplotní roztažnost potrubí, základní parametry, výpočet potrubí 12. ARMATURY Funkce armatur, druhy armatur (uzavírací – kohout, ventil, klapka, šoupátko, odlučovací a měřicí přístroje), ovládání armatur 13. ČERPADLA A KOMPRESORY Rozdělení hydraulických strojů, druhy čerpadel, stroje na stlačování vzduchu – rozdělení 14. REZERVA

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.