040-0503/04 – Stroje a zařízení (SaZ)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKA60 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalost tvorby technické dokumentace a funkce strojních součástí, hřídelových spojek, tlakových nádob, potrubí, armatur, čerpadel a kompresorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se naučí pracovat s technickou dokumentací. Zároveň získají základní přehled o strojírenských materiálech, jejich vlastnostech a zkoušení. Dále získají přehled o spojovacích součástech a spojích, ložiscích, hřídelích a hřídelových spojkách, jejich namáhání, statickém a hlavně dynamickém. Také budou mít přehled o mechanických převodech točivého pohybu, tlakových nádobách, potrubí, armaturách, čerpadlech a kompresorech.

Povinná literatura:

Drastík,F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem. Montanex ,Ostrava, 1994. ISBN 80-85780-10-0 Szlachta, T.: Základy strojnictví. Skripta VŠB Ostrava, 1993. ISBN 80-7078-203-X 5. Zelený j.: Stavba strojů-strojní součásti, CP Brno 2003, ISBN 80-7226-311-0 6. Hluchý M., Kolouch J.: Strojírenská technologie 1, 1.díl, Scientia Praha 1998, ISBN 80-7183-150-6 7. Hluchý M.a kol.: Strojírenská technologie 1, 2.díl, Scientia Praha 1998, ISBN 80-7183-140-9 8. Řeřábek A.: Stavba a provoz strojů, Scientia Praha 2006, ISBN 80-86960-02-1 9. Hosnedl Stanislav, Krátký Jaroslav: Příručka strojního inženýra 1, Computer Press Brno 1999, ISBN 80-7226-055-3 10. Hosnedl Stanislav, Krátký Jaroslav: Příručka strojního inženýra 2, Computer Press Praha 2000, ISBN 80-7226-202-5 11. http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/kresleni.pdf; http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/presnost.pdf

Doporučená literatura:

Drastík F. a kol., Strojnická příručka, Velag Dashofer, Praha, 2008, ISBN 80-86229-65-3 Leinveber J., Vávra P., Strojnické tabulky, Albra, Úvaly, 2006, ISBN 80-7361-033-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. KRESLENÍ STROJÍRENSKÝCH VÝKRESŮ Normalizace, technická dokumentace, rozdělení strojnických výkresů, zobrazování na technických výkresech, metody promítání, popisové pole, pohledy, řezy, průřezy, zobrazování rotačních tvarů, kótování délkových a úhlových rozměrů 2. ROZMĚROVÁ A TVAROVÁ PŘESNOST, PŘESNOST POLOHY, ŠROUBY Tolerování rozměrů, základní pojmy v licování, jednotná soustava, zapisování úchylek na výkrese, kreslení a kótování závitů, šroubů, matic a šroubových spojů 3. STROJÍRENSKÉ MATERIÁLY Druhy strojírenských materiálů, nejčastěji používané kovy, oceli a litiny a jejich vlastnosti, značení dle ČSN, diagram Fe – Fe3C (Fe – C), plasty – značení dle ČSN a hlavní druhy 4. VLASTNOSTI A ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ Druhy namáhání strojírenských materiálů, zkouška pevnosti, pracovní diagram, zkoušky dynamické, zkoušky tvrdosti, odolnost proti korozi, technologické vlastnosti, nedestruktivní zkoušky materiálů 5. STROJ, SPOJE A SPOJOVACÍ SOUČÁSTI, ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozdělení strojů, spoje se silovým, tvarovým a materiálovým stykem, šroubové spoje – druhy závitů, šroubů, matic podložek, zajištění šroubových spojů 6. ČÁSTI SPOJOVACÍ Kolíky, spojovací čepy, závlačky, pojistné kroužky, klíny, pera, drážkové hřídele, svěrné spoje 7. NEROZEBÍRATELNÉ SPOJE, PRUŽINY Nýtování, zděře, svařování, pájení, lepení; pružiny 8. STROJNÍ SOUČÁSTI A PŘEVODY Hřídele – rozdělení podle různých kritérií (nosné a hybné; přímé, zalomené a ohebné, namáhání hřídelí, ložiska – druhy např. kluzná a valivá; radiální a axiální; tření v kluzných ložiskách, mazání ložisek; druhy převodů 9. HŘÍDELOVÉ SPOJKY Funkce spojky, druhy spojek (pružné, nepružné, výsuvné, elektromagnetické a zvláštní), návrh spojky 10. TLAKOVÉ NÁDOBY Definice tlakové nádoby, konstrukce, materiál, výpočet 11. POTRUBÍ Druhy potrubí, příslušenství potrubí, trubky, spoje trubek, teplotní roztažnost potrubí, základní parametry, výpočet potrubí 12. ARMATURY Funkce armatur, druhy armatur (uzavírací – kohout, ventil, klapka, šoupátko, odlučovací a měřicí přístroje), ovládání armatur 13. ČERPADLA A KOMPRESORY Rozdělení hydraulických strojů, druhy čerpadel, stroje na stlačování vzduchu – rozdělení 14. REZERVA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2017/2018 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní