040-0505/08 – Bezpečnost strojů a zařízení (BSZ)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Kissiková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Kissiková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIS0003 Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti v oblasti bezpečnosti strojů z hlediska konstrukce, výroby a budoucího provozu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu je seznámení s bezpečnostními hledisky, jež nutno vzít v úvahu při projektování, konstruování a provozu strojů a zařízení. Významnou součástí předmětu je strategie snižování rizika a seznámení s ochrannými opatřeními, jež mohou přispět ke snížení rizika.

Povinná literatura:

ČSN EN ISO 12 100-1,2 ČSN EN 1050 ČSN 33 2030 nařízení vlády č. 176/2009 Sb., zákon č. 22/1997 Sb.,

Doporučená literatura:

ČSN EN ISO 12 100-1,2 ČSN EN 1050 ČSN 33 2030 nařízení vlády č. 176/2009 Sb., zákon č. 22/1997 Sb.,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnostní normy pro strojní zařízení. Typy norem. Termíny a definice. 2. Hlediska, jež mají být uvažována při stanovení rizika. Ohrožené osoby. Druh, četnost a doba trvání ohrožení. Vztah mezi ohrožením a účinky. Lidské faktory. Spolehlivost bezpečnostních funkcí. Možnost vyřazení nebo obejití bezpečnostních opatření. Možnost udržení bezpečnostních opatření. 3. Nebezpečí, jež nutno uvažovat při konstrukci strojního zařízení. Mechanická, elektrická, tepelná, vytvářená hlukem, vibracemi, zářením, vytvářená materiály a látkami, zanedbáním ergonomických zásad, nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu, nebezpečí spojená s prostředím, ve kterém je stroj používán. 4. Strategie snižování rizika. Všeobecná opatření. Stanovení mezních hodnot stroje. Identifikace nebezpečí, odhad rizika a hodnocení rizika. Vyloučení nebezpečí nebo snížení rizika ochrannými opatřeními. Dosažení cílů snížení rizika. 5. Opatření jako součást konstrukce. Geometrické faktory. Fyzikální hlediska. Všeobecné technické znalosti týkající se konstrukce stroje. Volba vhodné technologie. Použití principu pozitivního mechanického působení součásti na jinou součást. Opatření pro stabilitu. Opatření pro údržbu. 6. Dodržování ergonomických zásad. Snížení psychické nebo fyzické námahy a stresu obsluhy. Odstranění namáhavých poloh a pohybů. Používání místního osvětlení na stroji. Volba, umístění a identifikace ručních ovládačů. Volba, umístění a konstrukce ukazatelů, číselníků a zobrazovacích jednotek. 7. Zamezení elektrickému nebezpečí. Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Vyloučení nebezpečí od statické elektřiny. Zamezení nebezpečí od pneumatického a hydraulického zařízení. 8. Opatření zabudovaná v konstrukci pro řídicí systémy. Spouštění/zastavování mechanismu. Opětné spuštění po přerušení energie. Používání automatického monitorování. Bezpečnostní funkce vykonávané programovatelnými elektronickými řídicími systémy. Minimalizace pravděpodobnosti poruchy bezpečnostních funkcí. 9. Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření. Volba a praktické používání ochranných krytů a ochranných zařízení. Požadavky na konstrukci ochranných krytů a ochranných zařízení. 10. Bezpečnostní ochrana ke snížení emisí. Hluk. Vibrace. Nebezpečné látky. Záření. 11. Doplňková ochranná opatření. Součásti a prvky k dosažení funkce nouzového zastavení. Únik a uvolnění zachycených osob. Odpojení a uvolnění energie. Opatření pro snadnou a bezpečnou manipulaci se stroji a jejich těžkými částmi. Bezpečný přístup ke strojnímu zařízení. 12. Informace pro používání. Všeobecné požadavky. Umístění a charakter informací pro používání. Signály a výstražná zařízení. Značení, značky (piktogramy), psané výstrahy. 13. Průvodní dokumentace (zvláště návod k používání). Obsah. Tvorba návodu k používání. Doporučení pro navrhování a sestavování informací pro používání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Semestrální práce, prezentace, klasifikovaný zápočet

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semestrální práce, prezentace, klasifikovaný zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2018/2019 letní