040-0506/01 – Organizace bezpečnosti práce (OBPP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Kissiková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Kissiková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIS0003 Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení posluchačů s organizací bezpečnosti práce (BPP) a procesů v Evropské unii, v České republice. Organizace BPP v organizacích a společnostech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit posluchače se systémem a strukturami řízení BOZP v Evropské unii, v České republice z pohledu řízení firem, managementu (společnosti, organizací). Vytýčení a vysvětlení kompetencí jednotlivých vedoucích pracovníků ve vztahu k řízení BOZP, stanovení jejich povinností a rozsahu působnosti.

Povinná literatura:

Metodické návody pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ILO-OSH 2001. Mezinárodní úřad práce, Ženeva, ISBN 80-903066-3-2 Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýz úkolů. Bezpečný podnik. VÚBP Praha 2008, ISBN 978-80-86973-22-7 Chundela, L.: Posuzování spolehlivosti člověka. ČVUT Praha 1983

Doporučená literatura:

LIteratura není požadována

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Význam organizace a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), vybrané kapitoly ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2. ORGANIZACE BEZPEČNOSTI PRÁCE (BP) V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE A V ČESKÉ REPUBLICE Funkce ILO (International Labour Office) – Ženeva – MOP (mezinárodní organizace práce) 3. NÁRODNÍ POLITIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE Systém řízení v České republice, zákon č. 174/1968 Sb., v platném znění 4. VÝZNAM A ÚKOLY ORGÁNŮ STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU (SOD) Funkce orgánů SÚIP, OIP, TIČR, jejich kompetence a pravomoce, metodický návod ILO-OSH-2001 5. POKRAČOVÁNÍ DLE BODU Č. 4 Zákon č. 251/2005 Sb., seznámení s metodickými návody pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – ILO-OSH-2001 6. POKRAČOVÁNÍ V ILO-OSH-2001 Význam, národní metodické návody, metodické návody, metodické návody „šité na míru“, odpovědnosti jednotlivých zúčastněných subjektů v BOZP, dokumentace systému řízení BOZP 7. VLASTNÍ ZPŮSOB ORGANIZACE Plánování a implementace, prevence nebezpečí, havarijní připravenost a zdolávání havárií 8. HODNOCENÍ ORGANIZACE BP Monitorování a měření výkonu, vyšetřování pracovních úrazů, onemocnění, nemocí a incidentů a jejich vliv na výkonnost BOZP, přezkoumání vedením organizace 9. AUDIT BOZP Činnost pro zlepšení, preventivní a nápravná opatření, neustálé zlepšování prevence mimořádných událostí, řízení změny, politika BOZP, význam zapojení a účasti zaměstnanců, kterých se to týká 10. PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ STRESU Sebepoznání, zvyšování odolnosti vůči stresu, zvládání stresových situací, zásady a tipy pro boj se stresem 11. POSUZOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČLOVĚKA V PRACOVNÍM SYSTÉMU Řízení práce, analýza úkolů a činností, účel a využití analýz úkolů, provádění analýz úkolů v praxi, rozpis úkolů a jeho cíle 12. POKRAČOVÁNÍ DLE BODU 11 Dekompozice úkolů, techniky sběru dat a jejich zpracování – význam statistických údajů, analýz a dat a návrhy na opatření 13. VYBRANÉ METODY PRO ANALÝZY ÚKOLŮ Goals Operators Methods and Selection Rules (GOMS), Hierarchical Task Analysis (HTA) 14. REZERVA Zhodnocení přednášek, diskuse na dané téma, nástin okruhu témat a potřebných znalostí ke zkoušce z předmětu, udělení zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Písemka Písemka 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - P - cs 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní