040-0508/01 – Technické a právní předpisy TBOM (PTBOM)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VES14 Ing. Václav Veselý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá v průběhu studia teoretické znalosti umožňující mu pochopení právních předpisů souvisejících s komplexním pojetím problematiky ochrany osob a majetku.Cílem studia předmětu Technické prostředky bezpečnostních služeb je podat studentům přehled o jednotlivých typech a principech technických prostředku bezpečnostních služeb, detekční, analytické, pozorovací a pátrací technice. Předmět také seznamuje se základními principy kriminalistické techniky. Studenti získají přehled o technice potřebné pro včasnou detekci zbraní, nebezpečných chemických a biologických látek a jejich analýzu, detekci a analýzu radioaktivního záření, detekci nástražných výbušných systému, pátrání po osobách a zájmových objektech na zemi, pod zemí a pod vodou, nástrahových speciálních látkách, nesmrtících prostředcích k regulaci a usměrnění davu a dalších. Tyto znalosti jsou předpokladem k profesní činnosti pracovníků bezpečnostního managementu, technické ochrany majetku a osob a pracovníky krizových štábů IZS.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se souhrnně zabývá právními předpisy, které jsou platné v ČR v oblasti ochrany osob a majetku, ale také BOZP. Posluchači budou dále seznámeni s oblastí organizace a řízení jakosti mající vztah k BOZP dle ISO 9001 a 9002. Vzhledem k tomu, že část posluchačů tohoto oboru je z řad Policie ČR, je nutno do výuky zahrnout také zákony a předpisy vztahující se ke služebním poměrům. V tomto předmětu budou studenti seznámeni s náplní jednotlivých složek státního bezpečnostního systému v ČR a jejich zapojení do integrovaného záchranného systému. Na základě služebních zákonů budou vysvětleny principy činnosti a oprávnění vojenské policie, celní správy, justiční stráže, vězeňské stráže, jednotlivých zpravodajských služeb, resortní inspekce, policejní složky finanční policie, služby pro odhalování korupce a odhalování organizovaného zločinu, protidrogové centrály, útvary rychlého nasazení, zásahové jednotky apod. Budou také porovnány odlišnosti jednotlivých bezpečnostních složek a jejich činnost při společných zásazích. Rozebrány budou rovněž bezpečnostně-právní aspekty činnosti soukromých bezpečnostních služeb, jejich oprávnění a možnosti využití v praxi.

Povinná literatura:

Bezpečnost práce, 1. a 2. díl, Ing. Jaroslav Čermák, vydal Eurounion Praha 2002 Bezpečnost silničního provozu, kolektiv autorů, vydal Eurounion Praha 2002 citované normy a zákony

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test znalostí v průběhu cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Oblast zákoníku práce zákon č. 155/2000 Sb., povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců, všeobecné pracovní podmínky, prevenci rizik, poskytování OOPP, odškodňování pracovních úrazů, právní nárok na odškodnění; 2. Nařízení vlády 494/2001 - hlášení pracovních úrazů včetně evidence a vedení, nemoci z povolání; 3. Nařízení vlády 495/2001 - poskytování OOPP; 4. Bezpečnostní předpisy při práci s kovoobrábějícími a tvářecími stroji; 5. Bezpečnostní předpisy při práci s dřevoobrábějícími stroji; 6. Bezpečnostní předpisy v dopravě a při provozu MDV; 7. Bezpečnostní předpisy při práci ve výškách a nad volnou hloubkou - vyhl. 324/1990; 8. Bezpečnostní předpisy v lesnictví včetně kácení a přibližování dřeva; 9. Bezpečnostní předpisy pro provoz jeřábové dopravy, transportních zařízení a nakládačů; 10. Bezpečnostní předpisy v potravinářském průmyslu; 11. Bezpečnostní předpisy při svařování a řezání kyslíkem; 12. Bezpečnostní předpisy při skladování, stohování a pro sklady včetně regálových zakladačů; 13. Bezpečnostní předpisy pro provoz plynových zařízení; 14. Bezpečnostní předpisy při provozu elektrozařízení - vyhl. 50/1978; 15. Bezpečnostní předpisy pro oblast TNS včetně kotlů; 16. Nařízení vlády č. 11/2003, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů; 17. Nařízení vlády č. 378/2001 s účinností od 1. 1. 2003, kterým se stanoví bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí; 18. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce včetně změn; 19. Bezpečnostní předpisy při práci v zemědělství; 20. Bezpečnostní předpisy při montáži dílcových lešení a lešení jako takových; 21. Bezpečnostní předpisy při zacházení s chemickými látkami; 22. Bezpečnostní předpisy při zacházení s pesticidy; 23. Vyhláška MP a SV č. 12/1995 o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot. 24. Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 25. Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 26. Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech 27. Zákon 312/2001 Sb., o úředních vyšších samosprávných celků,

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku