040-0509/01 – Právní a technické předpisy BP-Bc. (TPPBP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Helán
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEL53 Ing. Petr Helán
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s platnou legislativou České republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aplikace právních a technických norem ve výkonu funkce bezpečnostního odborníka.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení posluchačů s platnou legislativou v České republice v oblasti BOZP, zejména se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně prováděcích předpisů k ZP, zákon č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpis v platném znění a s ostatními právními a technickými předpisy ve vztahu k BOZP. Jedná se hlavně o předpisy pro vyhrazená technická zařízení, dopravní předpisy, stavební předpisy, předpisy pro stroje kovoobráběcí, tvářecí, dřevoobráběcí a jiné.

Povinná literatura:

- základní právní normy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, prováděcí předpiy - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP včetně prováděcího předpisu - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškach - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost práce na staveništi - zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., bližsí požadavky na BOZP - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - příslušné vyhlášky ČÚBP v oblasti vyhrazených technických zařízení - související nařízení vlády stanovené k zákonu k č. 262/2006 Sb., v platném znění - příslušné ČSN-EEN, ISO normy mající vztah k BOZP

Doporučená literatura:

LIteratura není požadována

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vysvětlení pojmu "právní a ostatní předpisy k zajištení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", typy bezpečnostních předpisů - zákon, nařízení vlády, výhlášky , předpisy na ochranu života a zdraví, ČSN, EN, ISO, doporučení, TPG, ostatní předpisy, pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané zaměstnavatelem. 2. zákon č 65/1965 sb. v platném znění - Hlava 5 zákoníku práce § 132 - prevence rizik, seznam rizik podle EN 292 3. § 133 zakoníku práce - povinnosti zaměstnavatele - § 133 a - osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čístíci a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje - nařízení vlády č. 495/2001 ze dne 14. 11. 2001 stanovené k této problematice - § 133 b. - bezpečnostní značky a signály, nařízení vlády č. 11/2002 stanovené k této problematice - § 113 c. - povinnosti zaměstnavatele při pracovních ůrázech a nemocech z povolání, nařízení vlády 494/2001 stanovené k této problematice Hlava 8 - náhráda škody § 190 a souvisejíci - odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrázech a nemocech z povolání - vyhláška MZD č. 440/2001 sb. o odškodňování úrazu a ztížení společenského uplatnění vë znění výhlášky č. 50/2003 sb. - nařízení 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 4. § 134 ZP pracovište a pracovní prostředí, nařízení vlády 101/2005 stanovené k této problematice, vyhláška ČÚBP 48/82 sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištení bezpečnosti práce - provozní dokumentace, revize, kontrola zařízení § 134 a. výrobní a pracovní prostředky a zařízení - nařízení vlády č. 378/2001 - bližsí požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nařádí - 5 příloh, pátá příloha - bezpečnostní předpisy stanovené pro provoz zásobníků na sýpké hmoty. 5. § 134 c. - organizace práce a pracovní postupy § 135 - práva a povinnosti zaměstnanců § 138 - státní odborný dozor - úplné znění zákona č. 174/1968 sb., vyhlašené ve sbírce zákonů 338/2005 sb. zákon č 251/2005 o inspekci práce zákon č 102/2001 sb. o obecné bezpečnosti výrobků ve znění zákonů č. 146/2002 a č. 277/2003 sb. zákon č. 22/1997 sb. v platném znění, bezpečný výrobek - definice 6.Zákon č. 20/1966 sb. o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví - hlavní hygienik ČR, krajský a okresní hygienik - jejich pravomoce. vyhláška MZD č. 56/1997, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních lékařských prohlídek (ve znění výhlášky 183/2000 sb. a č. 372/2002 sb. 7. vyhrazená technická zařízení - definice zdvihací zařízení - výhláška ČÚBP č. 19/1979 v platném znění ČSN - ISO 12480 - jeřáby, kompententní osoba - jeřábník, vazač, signalista, systém bezpečné práce při provozu jeřábu, výtáhy, plošiny 8. vyhrazená plynová zařízení vyhláška ČÚBP č. 21/1979 sb. - definice vyhláška ČÚBP č. 85/1978 sb. - kontroly, revize, zkoužky plynových zařízení vyhláška ČÚBP č. 91/93 sb. zajištení bezpečnosti práce v nizkotlakých kotelnách, místní provozní řád, odborná prohlídka kotelny zařízení pro rozvod plynu, spotřeba plynu spalováním doporučení ( TPG a TD) ČSN EN 1775 - domovní rozvody plynu, požadavky na odběrná místa 9. Vyhrazená elektrická zařízení vyhláška ČÚBP 20/1979 vyhláška ČÚBP 50/1978 o elektrotechnické způsobilosti - osoby poučené, zaškolené a osoby znalé s vyšší kvalifikaci v oboru elektro. vyhrazená tlaková zařízení vyhláška ČÚBP č. 18/1979 sb. ČSN 690012 - bezpečností požadavky na provoz TNS, pasport nádoby, provozovatel, obsluha tlakové nádoby - povinnosti, bezpečnostní výstroj nádoby - tlakoměry, vodoznaky, teploměry, pojištovací ventily. 10. stavebnictví vyhláška ČÚBP 324/90 sb. - bezpečnost práce ve stavebnictví nařízení vlády 362/2005 požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky 11. doprava silniční - zákon č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon) zákon č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích vnitropodniková doprava - ČSN - ISO 3691 + A md 1 - motorové vozíky - bezpečnostní předpisy ČSN 2688 05 - motorové vozíky - provoz, údržba, opravy nařízení vlády 168/2002 - povinnosti zaměstnavatele při provozování dopravy 12. zpracovatelský průmysl obrabění kovů, příslušné ČSN - EN - bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - obrábění dřeva - příslušné ČSN - EN - bezpečnostní požadavky všeobecně lisování a střihání ČSN - EN pro lisy, tvařecí stroje všeobecně, buchary svařování - přislušné ČSN - EN 13. sklady a skladovaní, ruční manipulace ČSN - EN - sovisejicí s touto problematikou - transportní zařízení, dopravníky, stohy, skladovací výška, nosnosti, požadavky na sklady, volné skládky, lesní hospodařství, zemědelství pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při těžbe, soustřeďování odvozu a manipulací dříví ČSN - EN - 608 zeměděleské a lesnické stroje - přenosné řetězové pily - bezpečnost nařízení vlády č. 27/2002 sb. organizace práce a pracovních postupů souvisejicích s chovem zvířat pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat č. 19 14. rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Projekt Projekt 25  0 3
        Písemka Písemka 50  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.