040-0509/03 – Právní a technické předpisy BP-Bc. (TPPBP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIS0003 Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s platnou legislativou České republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aplikace právních a technických norem ve výkonu funkce bezpečnostního odborníka.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení posluchačů s platnou legislativou v České republice v oblasti BOZP, zejména se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně prováděcích předpisů k ZP, zákon č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpis v platném znění a s ostatními právními a technickými předpisy ve vztahu k BOZP. Jedná se hlavně o předpisy pro vyhrazená technická zařízení, dopravní předpisy, stavební předpisy, předpisy pro stroje kovoobráběcí, tvářecí, dřevoobráběcí a jiné.

Povinná literatura:

- základní právní normy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, prováděcí předpiy - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP včetně prováděcího předpisu - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškach - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost práce na staveništi - zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., bližsí požadavky na BOZP - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - příslušné vyhlášky ČÚBP v oblasti vyhrazených technických zařízení - související nařízení vlády stanovené k zákonu k č. 262/2006 Sb., v platném znění - příslušné ČSN-EEN, ISO normy mající vztah k BOZP

Doporučená literatura:

LIteratura není požadována

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vysvětlení pojmu "právní a ostatní předpisy k zajištení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", typy bezpečnostních předpisů - zákon, nařízení vlády, výhlášky , předpisy na ochranu života a zdraví, ČSN, EN, ISO, doporučení, TPG, ostatní předpisy, pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané zaměstnavatelem. 2. zákon č 65/1965 sb. v platném znění - Hlava 5 zákoníku práce § 132 - prevence rizik, seznam rizik podle EN 292 3. § 133 zakoníku práce - povinnosti zaměstnavatele - § 133 a - osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čístíci a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje - nařízení vlády č. 495/2001 ze dne 14. 11. 2001 stanovené k této problematice - § 133 b. - bezpečnostní značky a signály, nařízení vlády č. 11/2002 stanovené k této problematice - § 113 c. - povinnosti zaměstnavatele při pracovních ůrázech a nemocech z povolání, nařízení vlády 494/2001 stanovené k této problematice Hlava 8 - náhráda škody § 190 a souvisejíci - odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrázech a nemocech z povolání - vyhláška MZD č. 440/2001 sb. o odškodňování úrazu a ztížení společenského uplatnění vë znění výhlášky č. 50/2003 sb. - nařízení 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 4. § 134 ZP pracovište a pracovní prostředí, nařízení vlády 101/2005 stanovené k této problematice, vyhláška ČÚBP 48/82 sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištení bezpečnosti práce - provozní dokumentace, revize, kontrola zařízení § 134 a. výrobní a pracovní prostředky a zařízení - nařízení vlády č. 378/2001 - bližsí požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nařádí - 5 příloh, pátá příloha - bezpečnostní předpisy stanovené pro provoz zásobníků na sýpké hmoty. 5. § 134 c. - organizace práce a pracovní postupy § 135 - práva a povinnosti zaměstnanců § 138 - státní odborný dozor - úplné znění zákona č. 174/1968 sb., vyhlašené ve sbírce zákonů 338/2005 sb. zákon č 251/2005 o inspekci práce zákon č 102/2001 sb. o obecné bezpečnosti výrobků ve znění zákonů č. 146/2002 a č. 277/2003 sb. zákon č. 22/1997 sb. v platném znění, bezpečný výrobek - definice 6.Zákon č. 20/1966 sb. o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví - hlavní hygienik ČR, krajský a okresní hygienik - jejich pravomoce. vyhláška MZD č. 56/1997, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních lékařských prohlídek (ve znění výhlášky 183/2000 sb. a č. 372/2002 sb. 7. vyhrazená technická zařízení - definice zdvihací zařízení - výhláška ČÚBP č. 19/1979 v platném znění ČSN - ISO 12480 - jeřáby, kompententní osoba - jeřábník, vazač, signalista, systém bezpečné práce při provozu jeřábu, výtáhy, plošiny 8. vyhrazená plynová zařízení vyhláška ČÚBP č. 21/1979 sb. - definice vyhláška ČÚBP č. 85/1978 sb. - kontroly, revize, zkoužky plynových zařízení vyhláška ČÚBP č. 91/93 sb. zajištení bezpečnosti práce v nizkotlakých kotelnách, místní provozní řád, odborná prohlídka kotelny zařízení pro rozvod plynu, spotřeba plynu spalováním doporučení ( TPG a TD) ČSN EN 1775 - domovní rozvody plynu, požadavky na odběrná místa 9. Vyhrazená elektrická zařízení vyhláška ČÚBP 20/1979 vyhláška ČÚBP 50/1978 o elektrotechnické způsobilosti - osoby poučené, zaškolené a osoby znalé s vyšší kvalifikaci v oboru elektro. vyhrazená tlaková zařízení vyhláška ČÚBP č. 18/1979 sb. ČSN 690012 - bezpečností požadavky na provoz TNS, pasport nádoby, provozovatel, obsluha tlakové nádoby - povinnosti, bezpečnostní výstroj nádoby - tlakoměry, vodoznaky, teploměry, pojištovací ventily. 10. stavebnictví vyhláška ČÚBP 324/90 sb. - bezpečnost práce ve stavebnictví nařízení vlády 362/2005 požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky 11. doprava silniční - zákon č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon) zákon č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích vnitropodniková doprava - ČSN - ISO 3691 + A md 1 - motorové vozíky - bezpečnostní předpisy ČSN 2688 05 - motorové vozíky - provoz, údržba, opravy nařízení vlády 168/2002 - povinnosti zaměstnavatele při provozování dopravy 12. zpracovatelský průmysl obrabění kovů, příslušné ČSN - EN - bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - obrábění dřeva - příslušné ČSN - EN - bezpečnostní požadavky všeobecně lisování a střihání ČSN - EN pro lisy, tvařecí stroje všeobecně, buchary svařování - přislušné ČSN - EN 13. sklady a skladovaní, ruční manipulace ČSN - EN - sovisejicí s touto problematikou - transportní zařízení, dopravníky, stohy, skladovací výška, nosnosti, požadavky na sklady, volné skládky, lesní hospodařství, zemědelství pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při těžbe, soustřeďování odvozu a manipulací dříví ČSN - EN - 608 zeměděleské a lesnické stroje - přenosné řetězové pily - bezpečnost nařízení vlády č. 27/2002 sb. organizace práce a pracovních postupů souvisejicích s chovem zvířat pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat č. 19 14. rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku