040-0511/04 – Zkušebnictví a certifikace (ZaC)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Hana Věžníková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Věžníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o systému zajištění bezpečnosti výrobků uváděných na trh. Pochopení požadavků právních a technických předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků. Aplikace obecně stanovených požadavků na konkrétní výrobky nebo skupiny výrobků. Analýza povinností výrobců a uživatelů výrobků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá způsobem prokazování deklarovaných vlastností výrobků a jejich ověřováním, příslušnou legislativou platnou v České republice v návaznosti na EU. Seznamuje s povinnostmi subjektů uvádějících výrobky na trh v souvislosti s touto legislativou, technickými normami a technickými předpisy.

Povinná literatura:

Česká republika, Zákon 102/2001 Sb.,ze dne 22. února 2001, o obecené bezpečnosti výrobků, v platném znění Česká republika, Zákon 22/1997 Sb.,ze dne 27. února 1997, o technických požadavcích na výrobky,v platném znění

Doporučená literatura:

KLABUSAYOVÁ,Naděžda.Posuzování shody stanovených výrobků. 1.vyd. Rožnov pod Radhoštěm: Veronika, 2000. 77 s, ISBN 80-902159-6-3 JAKOB, Miloslav. Zkušebnictví a technická normalizace. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. 169 s. ISBN: 80-248-0181-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná práce projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Zkušebnictví a certifikace - vymezení základních pojmů, volný pohyb zboží, regulovaná sféra, ochrana spotřebitele a uživatele, souvislosti s ochranou životního prostředí a BOZP 2. PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA BEZPEČNÝ VÝROBEK Přehled legislativy ČR se vztahem k bezpečnému výrobku, návaznost na evropskou legislativu, zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti a zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích, definice základních pojmů, vynětí některých skupin výrobků ze zákona 3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A TECHNICKÉ PŘEDPISY Prováděcí předpisy vydávané k zákonům o bezpečném výrobku, sektorový systém dělení výrobků, způsob určování technických požadavků 4. ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ NORMY Tvorba, změny, zrušení a vydávání českých norem, evropské a mezinárodní systémy norem, technické komise a náplň jejich činnosti, platnost a závaznost norem, harmonizované a určené normy 5. OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ A SYSTÉM ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNÉ VÝROBKY Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti , předmět zákona, požadavky na výrobky, průvodní dokumentace, povinnosti výrobce, dodavatele a distributora, státní dozorové orgány 6. STANOVENÉ VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a právní předpisy s tímto zákonem související , nařízení vlády a vyhlášky vydané k jeho provedení, zejména nařízení vlády 7. ZPŮSOBY PROKÁZÁNÍ SHODY S POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ VÝROBEK Modulární pojetí hodnocení výrobků, jednotlivé typy postupů pro prokázání shody vlastností výrobku s požadavky technických předpisů, stanovené postupy u jednotlivých skupin výrobků, rozbory rizik, kvalita výrobku, systém managementu jakosti 8. ZKOUŠENÍ A NORMALIZACE Zkušební a kalibrační laboratoře, jejich činnost a zabezpečování jakosti zkušebních činností, technická normalizace jako prostředek sjednocení standardů, metrologie, kontrola a dozor státních orgánů 9. AKREDITACE A AUTORIZACE Úkoly státní správy, pověřené organizace, autorizované osoby, jejich práva a povinnosti, akreditované subjekty, jejich práva a povinnosti, evropský systém autorizace 10. CERTIFIKACE VÝROBKŮ Definice certifikace, certifikační místa, certifikace výrobků, systémů jakosti, personálu, certifikační činnost autorizované osoby a certifikačního orgánu, související normy a předpisy 11. DOKUMENTACE K VÝROBKŮM, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Požadavky technických předpisů na dokumentaci zpracovanou odpovědnou osobou, dokumentace poskytovaná uživatelům, prohlášení o shodě, ujištění o vydání prohlášení o shodě, specifické požadavky na návod k používání 12. ODPOVĚDNOST I K VÝROBKŮM A JEJICH UŽIVATELŮM Zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, Zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, odpovědnost subjektu uvádějícího výrobek na trh 13. ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ Výrobek ve vztahu k životnému prostředí, odpady vznikající při provozu nebo používání výrobku, obaly, životní cyklus výrobku, likvidace výrobku 14. RESERVA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Příbram 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.