040-0512/02 – Technologie a jejich rizika I. (TaR)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Serafín, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAM50 doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
SER04 Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, při najíždění a odstavování a při poškození zařízení. Pochopení iniciace výbušných souborů ve výrobních procesech a aplikace při jejich omezení. Analýza a vyhodnocení nebezpečí požáru a výbuchu a opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Aplikace na vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, při najíždění a odstavování a při poškození zařízení. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany

Povinná literatura:

Damec,J.: Bezpečnost technologií. Skripta VŠB. Ostrava 1996. ISBN 80-7078-314-1 Damec,J.: Protivýbuchová prevence. SPBI SPEKTRUM 8. Ostrava 1998.ISBN 80-86111-21-0. Bartlová,I.-Damec,J.: Prevence technologických zařízení. SPBI SPEKTRUM 30. Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-10-8. ŠTROCH, P.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3. ŠTROCH, P.: Procesy hoření a výbuchů. EDIS vydavateľstvo ŽU, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0187-4.

Doporučená literatura:

Damec,J.: Bezpečnost technologií. Skripta VŠB. Ostrava 1996. ISBN 80-7078-314-1 Damec,J.: Protivýbuchová prevence. SPBI SPEKTRUM 8. Ostrava 1998.ISBN 80-86111-21-0. Bartlová,I.-Damec,J.: Prevence technologických zařízení. SPBI SPEKTRUM 30. Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-10-8. ŠTROCH, P.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3. ŠTROCH, P.: Procesy hoření a výbuchů. EDIS vydavateľstvo ŽU, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0187-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, při najíždění a odstavování a při poškození zařízení. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany. 1. Chování a vlastnosti směsí hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, mlh a hořlavých prachů. Základní poznatky, výbuchová křivka, výbuchová charakteristika, meze výbušnosti, maximální výbuchové parametry. 2. Ovlivnění základních technicko bezpečnostních parametrů a výbuchových charakteristik provozními vlivy (počáteční teplota, tlak, iniciační energie, stav pohybu směsi, velikost a tvar nádoby, jejich vzájemné propojení, obsah kyslíku, výskyt hybridní směsi atd.) Šíření tlakových vln a jejich účinek na okolí za různých pracovních podmínek. 3. Soudobé možnosti aktivní protivýbuchové prevence - vyloučení prostoru, plovoucí víka, vrstva kuliček, stabilní pěna, skladování pod nebo nad hladinou kapaliny, ovlivnění hořlavé látky, snížení množství oxidačního prostředku, omezení a ovlivnění iniciačních zdrojů. 4.. Soudobé možnosti konstrukční protivýbuchové prevence, nádoby odolné výbuchovému tlaku, nádoby odolné výbuchovému rázu, odlehčení výbuchu, automatické potlačení výbuchu, zabránění přenosu výbuchu a požáru. 5. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, vypařování kapalin,dýchání nádrží, únik při odhermetizování. 6. Výbušné prostředí při najíždění a odstavování zařízení, spolehlivé odpojení zařízení, profukování, zařízení pracující s pod tlakem. 7. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při poškození zařízení, únik hořlavé kapaliny, únik plynu, totální havárie, naředění a rozptyl hořlavé látky, deflagrace směsi, přechod do detonace, šíření tlakové vlny, účinky tlaku na osoby a objekty. 8. Možné příčiny poškození zařízení, které lze předpokládat: mechanické příčiny - nárůst odporu v potrubí, nárůst tlaku zvýšením teploty, narušení kondenzace par, fyzikální exploze, hydraulický ráz. 9. Poškození teplotními vlivy – vliv usazeniny, teplotní pnutí způsobené roztažností, vliv teploty na mechanické vlastnosti ocelí. Poškození korozí. 10. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Plamen, jiskry, kompresní teplo, horké povrchy, samovznícení, statická elektřina, elektrotechnická zařízení, záření, ultrazvuk… 11. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany. Plynárenství. 12. Hutnictví, strojírenství. 13. Zpracování plastických hmot, dřevozpracující průmysl, potravinářství a zemědělství. 14. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 20  0
        Písemka Písemka 70  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku