040-0512/03 – Technologies and Their Risks I. (TaR)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits3
Subject guarantorIng. Jiří Serafín, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAM50 doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
SER04 Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Gaining knowledge about creating dangerous concentrations in normal operation, when starting and stopping and damage to equipment. Understanding the initiation of explosive files in production processes and applications to their limits. Analysis and evaluation of fire and explosion hazards, and measures restricting the spread of flame of fire and explosion. Applications in manufacturing processes, their risks and potential preventive protection.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Formation of hazardous concentrations in the normal operation of equipment, in the putting of equipment into and out of operation and in case of damage to equipment. Ignition sources in manufacturing processes and their reduction. Measures limiting the possibility of spreading the flames of fire and explosion. Chosen technological processes, their risks and possibilities of prevention.

Compulsory literature:

Davidson, P. A. (2004) Turbulence: An Introduction for Scientists and Engineers. First published. Oxford (New York): Oxford university press, 2004. 661 p. ISBN 0-19-852949-X. Barton, J. (2002) Dust explosion prevention and protection: A practical guide. Woburn (Massachusetts): Gulf Publishing Company, 2002. 352 p. ISBN 0-7506-7519-5. Eckhoff, R. K. (2003) Dust explosions in the process industry (3rd ed.), Amsterdam: Gulf professional publishing, ISBN 0-7506-7602-7 Bartlová,I.-Damec,J.: Prevence technologických zařízení. SPBI SPEKTRUM 30. Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-10-8. ŠTROCH, P.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3. ŠTROCH, P.: Procesy hoření a výbuchů. EDIS vydavateľstvo ŽU, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0187-4.

Recommended literature:

Davidson, P. A. (2004) Turbulence: An Introduction for Scientists and Engineers. First published. Oxford (New York): Oxford university press, 2004. 661 p. ISBN 0-19-852949-X. Barton, J. (2002) Dust explosion prevention and protection: A practical guide. Woburn (Massachusetts): Gulf Publishing Company, 2002. 352 p. ISBN 0-7506-7519-5. Eckhoff, R. K. (2003) Dust explosions in the process industry (3rd ed.), Amsterdam: Gulf professional publishing, ISBN 0-7506-7602-7 Bartlová,I.-Damec,J.: Prevence technologických zařízení. SPBI SPEKTRUM 30. Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-10-8. ŠTROCH, P.: Riziko výbuchu prašných směsí a možnosti prevence. 1. vyd. Praha. AMOS repro, spol. s r.o., 2007. ISBN: 978-807362-515-3. ŠTROCH, P.: Procesy hoření a výbuchů. EDIS vydavateľstvo ŽU, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0187-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, při najíždění a odstavování a při poškození zařízení. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany. 1. Chování a vlastnosti směsí hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, mlh a hořlavých prachů. 2. Šíření tlakových vln a jejich účinek na okolí za různých pracovních podmínek. 3. Ovlivnění základních technicko bezpečnostních parametrů a výbuchových charakteristik počáteční podmínky (počáteční teplota, tlak, iniciační energie, stav pohybu směsi, velikost a tvar nádoby, jejich vzájemné propojení, obsah kyslíku, výskyt hybridní směsi atd.) 4. Soudobé možnosti aktivní protivýbuchové prevence. 5. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. 6. Soudobé možnosti konstrukční protivýbuchové prevence. 7. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu. 8. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací při poškození zařízení z mechanických příčin, při poškození teplotními vlivy a při poškození korozí. 9. Opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. 10. Rizika a možnosti preventivní ochrany při výrobě a rozvodu topných plynů, 11. karbonizaci paliv , 12. výrobě surového železa a oceli, 13. tváření, svařování a tepelném zpracování kovů, 14. ve strojírenských technologiích.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner