040-0513/02 – Technologie a jejich rizika II. (TaJR II.)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš BernatíkGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s jednotlivými riziky vybraných technologických zařízení a pochopení základních přístupů snižování rizik.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy prevence závažných havárií vybraných technologických procesů. Budou probírány bezpečnostní hlediska provozování různých zařízení, příčiny havárií, důležité faktory bezpečnosti. Dále budou zmíněny preventivní opatření snižující rizika.

Povinná literatura:

Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení, SPBI, Edice spektrum 30., 2002. Zapletalová-Bartlová I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, Ostrava 1998,193 s.,ISBN 80-86111-07-5 Damec,J.: Bezpečnost technologií. Skripta VŠB. Ostrava 1996. ISBN 80-7078-314-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled vybraných technologických procesů, např. skladování amoniaku, chloru, LPG, výroba kyseliny dusičné, atd.…. 2. Bezpečnostní faktory provozování technologií – přehled možných technických a organizačních opatření na snížení rizik 3. Legislativa související s oblastí prevence závažných havárií – požadavky zákona č. 353/1999 Sb. A dalších souvisejících zákonů 4. Vlastnosti nebezpečných látek, rozbor hlavních nebezpečných vlastností jako je hořlavost výbušnost, toxicita, atd. … 5. Vysvětlení základních pojmů prevence závažných havárií(nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost) 6. Rozbor příčin a následků havárií, statistika zásadních příčin a typických následků havárií technologií 7. Přehled závažných havárií v minulosti, rozbor zásadních světových i domácích havárií z hlediska „lesson learning“ 8. Přehled metod identifikace a hodnocení rizik, použití vhodných metod ve fázi života zařízení 9. Aplikace vybraných metod analýzy rizik, případové studie metodou výběru, IAEA-TECDOC-727, F& E Index, atd.… 10. Vybrané technologické procesy a jejich rizika, detailní rozbor vybraných technologií z hlediska hodnocení rizik a návrhu snižování rizik 11. Bezpečnost technologií v dopravě, specifika bezpečnosti dopravy nebezpečných látek, metody pro hodnocení rizik v dopravě 12. Možnosti preventivní ochrany, příklady opatření na snižování rizik u jednotlivých technologií 13. Vazby na havarijní připravenost, druhy havarijních plánů, opatření na snížení následků havárií 14.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku