040-0514/03 – Ochrana objektů (OchrO)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
KON317 Ing. Martin Konečný
STO193 Ing. Ondřej Stoniš
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
VES14 Ing. Václav Veselý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá v průběhu studia teoretické znalosti umožňující mu pochopení a provedení bezpečnostní analýzy objektu, související s komplexním pojetím problematiky ochrany osob a majetku, včetně praktických aplikací technické bezpečnosti uplatnitelné v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Účelem předmětu je seznámení posluchačů se základy problematiky ochrany osob a majetku všemi v současnosti známými technickými a organizačními prostředky. Vymezení základních pojmů, druhy nebezpečí a jejich charakteristika. Zákonná úprava ochrany života a majetku, státní institucionální systém, služební poměry, soukromé bezpečnostní služby. Bezpečnostní management organizace. Bezpečnostní projekt. Ochrana utajovaných skutečností a osobních dat. Komerční zpravodajství. Historie a vývoj bezpečnostních systémů. Režimová ochrana. Typy mechanických zabezpečovacích systémů a rizika jejich překonání. Snímače a detektory EZS pro vnitřní a vnější použití. Technické prostředky fyzické ochrany objektu, detekční a rentgenové prostředky ochrany objektu. Prostředky a metody státních bezpečnostních služeb.

Povinná literatura:

1.Brabec, F.:Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha 2001 2.Uhlář, J.:Technická ochrana objektů, Skripta PA ČR Praha, Praha 2001 3.Čech, B.:Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi, Skripta PA ČR, Praha, Praha 2000 4.Suchánek, J.:Kriminalistika,kriminalistické metody a prostředky, Skripta PA ČR Praha, Praha 1996 5.Ústava ČR (Zákon č. 1/1993 Sb. ,ve znění pozdějších změn) 6.Listina základních práv a svobod (Zákon č.2/1993 Sb.,ve znění pozdějších změn) 7.Trestní zákon (Zákon č. 140/1961 Sb.) 8.Trestní řád (Zákon č. 141/1961 Sb.) 9.Přestupkový zákon (Zákon č. 200/1990 Sb. ,ve znění pozdějších změn)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy znalostí v průběhu cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Právní úprava ochrany objektů. - Právní úprava ochrany objektů. - Ústava ČR ve znění pozdějších doplnění a listina základních práv a svobod - Trestní zákon ve znění pozdějších změn a doplnění. - Trestní řád ve znění pozdějších změn a doplnění. - Zákon o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplnění. - Zákoník práce ve zněních pozdějších změn se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (prevence) - Zákony ozbrojených sborů a ozbrojených sil v ČR. (včetně seznámení se zákony o služebním poměru jednotlivých složek) - Dílčí zákony upravující jednotlivé úseky ochrany objektů. 2) Rozdělení objektů z hlediska účelů a potřeby jejich ochrany - Nejčastější typy objektů v majetku státu, rozdělení a orientační popis. - Ochrana objektů v soukromé sféře. 3) Bezpečnostní politika, řízení bezpečnosti organizací. - Systém veřejného pořádku, bezpečnostní institucionální systém. - Bezpečnostní management podniku, struktura. - Procesy řízení - Organizační struktura - Řídící dokumentace - Operativní řízení bezpečnosti podniku - Vzorová dokumentace - Oběh interní dokumentace 4) Oblasti bezpečnostní ochrany, - Ochrana dokumentů - Ochrana informací - Ochrana PC sítě - Ochrana budovy. Fyzická a technická ochrana. - Vnitřní fyzická a elektronická ochrana 5) Bezpečnostní politika - Definice bezpečnostní politiky - Bezpečnostní plánování - projektování - Fyzická bezpečnost IS - Personální, administrativní a organizační zabezpečení - Zabezpečení komunikací v sítích (pravidla užívání telefonu, emailu, fax, mobil…) 6) Bezpečnostní expertíza (vyhodnocení rizik objektu) - Bezpečnost organizace – komplexní pojetí. - Bezpečnostní analýza - Bezpečnostní prognóza 7) Ochrana utajovaných informací – ochrana objektů. - Státní správa - Orgány státní správy zajišťující ochranu utajovaných skutečností (NBÚ, činnost MV ČR a MO ČR, zpravodajské služby, rozdělení, základní popis) - Zákon o ochraně utajovaných informací, vyhlášky k objektové bezpečnosti. Stupně vydávaných osvědčení, průběh bezpečnostní prověrky NBÚ, rizikové faktory a způsob provádění prověrek osob a objektů. - Úřad na ochranu osobních údajů a jeho zákon - Soukromé organizace a aplikace utajovaných skutečností. Oprávnění při ochraně objektu. - Konkurenční, resp. Komerční zpravodajství firem, seznámení s problematikou. 8) Režimová ochrana v objektech. - Vysvětlení pojmu ochrany majetku, staveb, certifikace. - Režimová opatření a režimová ochrana – pojem. - Základní dokumenty režimové ochrany - Opatření objektové bezpečnosti. - Zabezpečení prostor určených pro manipulaci s utajovanými informacemi. - Dokumentace objektové bezpečnosti - Zpracování dokumentace objektové bezpečnosti 9) Fyzická ostraha - Obsah pojmu, úkoly, rozsah ochrany. - Ochrana objektů ve státní správě. Druhy služeb státní správy podílející se na ochrana objektů. - Ochrana soukromoprávních objektů. Působnost soukromých bezpečnostních služeb. - Oprávnění příslušníků soukromých bezpečnostních služeb v návaznosti na trestně právní problematiku. Srovnání s oprávněním státních bezpečnostních služeb. - Formy fyzické ostrahy. - Popis činnosti fyzické ostrahy. - Metody fyzické ochrany. 10) Technická ochrana objektů - Mechanické zábranné systémy. - Historický přehled, účel a rozdělení - Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany - Vnější a vnitřní perimetr - Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany - Základní prvky vstupních otvorových výplní - Cylindrické vložky - Doplňkové prvky vstupních tvorových výplní - Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany - Úschovné objekty a jejich dělení (trezory komorové, skříňové a účelové) - Přeprava peněz a cenností (druhy přepravy ) 11) Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy, vybrané technické prostředky ochrany objektu používané v praxi. - Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy. Použití a rozmístění v objektu. - Technické prostředky pro záznam zvuku. Elektroakustické měniče, magnetofony s dlouhodobým záznamem. - Technické prostředky pro záznam obrazu. Fotoaparáty, vzorkovací filmové kamery a systémy CCD videokamer. Media záznamu. - Technické prostředky pro dokumentaci a zabezpečení listin a dokumentů. - Technické prostředky spojení. Linkové a bezdrátové. - Hlídkové vozy ostrahy objektu. - Přístroje k pozorování v noci a v terénu. - Speciální chemické látky k ochraně objektů. Nástrahy. - Prostředky ochrany veřejného pořádku, informační seznámení s policejními prostředky - Ochrana soukromých a rekreačních objektů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Příbram 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Příbram 4 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Příbram 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Příbram 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní