040-0515/04 – Nebezpečné látky a odpady I (NLaO)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
LOU037 Ing. Stanislav Loupanec
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit proces hoření, výbuchu i toxického působení chemických látek a přípravků. Identifikovat charakteristické vlastnosti nebezpečných látek. Vysvětlit zákonná opatření, v souladu s požadavky Evropské unie, při registraci, klasifikaci, označování i balení, včetně požadavků bezpečného nakládání s chemickými látkami. Řešit i znalost požadavků bezpečné přepravy nebezpečných látek (dohoda ADR, řád RID).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V průmyslu, při přepravě i v každodenní činnosti se setkáváme s nebezpečnými látkami, které mohou mít negativní dopad na zdraví člověka i životní prostředí. Jsou uvedeny informace o procesech hoření, výbuchu i o toxickém působení a rovněž o charakteristických vlastnostech nebezpečných látek. Dále jsou vysvětleny zákonná opatření, v souladu s požadavky Evropské unie, při klasifikaci, registraci, označování i balení, včetně požadavků nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Řešena je i znalost požadavků jejich bezpečné přepravy (ADR, RID).

Povinná literatura:

Bartlová, I.: Nebezpečné látky I. SPBI, Ostrava 2006, 211 s., 2. rozšířené vydání. ISBN 80-86634-59-3 Bartlová, I.: Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků. SPBI, Ostrava 2012, 54 s., 2. rozšířené vydání. ISBN 978-80-7358-050-0

Doporučená literatura:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 - nařízení REACH Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1272/2008 - nařízení CLP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. HOŘENÍ A VÝBUCH Vysvětlení procesů hoření a výbuchu, teorie oxidace hořlavých látek.Hořlavé látky a jejich dělení, fyzikální a chemické vlastnosti ovlivňující hořlavost. 2. OXIDAČNÍ PROSTŘEDKY a INICIAČNÍ ZDROJE Druhy oxidačních prostředků, možné iniciační zdroje se zaměřením na samovznícení (fyzikální, chemické, biologické) 3. TOXICITA Primární toxicita, zplodiny hoření a jejich toxicita. 4. ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A PŘÍPRAVCÍCH Vznik a vývoj legislativy pro oblast chemických látek a přípravků. Požadavky zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, principy právní úpravy, výkon státní správy. 5. VYUŽITÍ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH Klasifikace a správná laboratorní praxe, označování a balení chemických látek a přípravků, seznam závazně klasifikovaných látek. 6. NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI Bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví, odborně způsobilá osoba pro vysoce toxické látky. 7. NAŘÍZENÍ REACH Podstata a princip nařízení REACH. Evropská agentura pro chemické látky, provádění registrace, zpráva o chemické bezpečnosti, bezpečnostní list. 8. NAŘÍZENÍ CLP Klasifikace, balení a značení nebezpečných látek a směsí. 9. BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Požadavky pro silniční a železniční přepravu nebezpečných látek a předmětů dle dohody ADR a řádu RID (třídění nebezpečných látek, podmínky pro zařazení nebezpečných látek do tříd, klasifikační kód, přepravní doklady, vybavení vozidel). Požadavky bezpečné přepravy nebezpečných látek při vodní a letecké přepravě. 10. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Nebezpečné vlastnosti odpadů, povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů. 11.ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH INFORMACÍ O NEBEZPEČNÉ LÁTCE Rozbor potřebných informací pro potřeby prevence i pro provedení zásahu. 12. VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Systém DIAMANT, HAZCHEM, TRINS apod. 13. DALŠÍ MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ Využití příruček, tabulek, katalogů, odborné literatury, databází nebezpečných látek atd. 14. RESERVA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Liberec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Liberec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní