040-0518/01 – Pracovní prostředí (PPrst)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Ivan Dlugoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivan Dlugoš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
DLU047 Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D.
KOM0074 Mgr. Soňa Komendová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o rizikových faktorech pracovního prostředí, o postupech provádění analýz pracovního prostředí. Pochopení vzájemných vazeb pro aplikace v reálných pracovních podmínkách. Specifikace požadavků k ochraně zdraví při práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výklad a vysvětlení základních charakteristik a parametrů jednotlivých faktorů pracovního prostředí, jejich vlivu na zdraví. Základní postupy a zásady hodnocení pracovního prostředí včetně legislativního rámce platného v ČR v návaznosti na bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci i ochranu veřejného zdraví. Požadavky na měření faktorů pracovního prostředí pracovního prostředí, základní metody.Sledování kvality pracovního prostředí, základní způsoby prevence a vlivu faktorů pracovního prostředí na zdraví. Postupy komplexního hodnocení rizik, zásady a základní požadavky pro provádění kategorizace prací, zásady a specifika preventivních opatření.

Povinná literatura:

Fišerová S.: Průmyslová hygiena 1, VŠB - TUO, 2014 Fišerová S.: Hygienické minimum, SPBI 2005 Motyčková P.: Kategorizace práce, ASPI 2005 Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů Zákon č.258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Vyhláška MZd. č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení pro práci s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů Taylor et al: Enhancing Occupational Safety and Health, Elsevier, UK, 2004

Doporučená literatura:

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čisticích a dezinfekčních prostředků, Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání prováděcí právní předpisy zákona č. 258/200 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví Harms-Ringdahl,L.: Safety Analysis, CRC Press, Taylor and Francis Group, USA, 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

práce v laboratoři BOZP

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět pracovní prostředí, rozsah předmětu, základní pojmy, výchozí právní předpisy 2. Faktory pracovního prostředí, jejich základní charakteristiky a specifika 3. Hygienické limitní hodnoty, právní rámec hodnocení míry rizika vzniku NzP, základní podmínky kategorizace prací, systém LPP 4. Prach, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 5. Chemické látky, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 6. Hluk, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 7. Vibrace, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 8. Neionizující záření a elektromagnetická pole, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 9. Tepelná a chladová zátěž, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 10. Fyzická zátěž a pracovní polohy, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 11. Zraková a psychická zátěž, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 12. Biologické agens, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence 13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, charakteristika, specifika, zdravotní dopady, prevence, prostorové požadavky na pracoviště.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok