040-0518/01 – Working Environment (PPrst)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Ivan Dlugoš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivan Dlugoš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
DLU047 Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D.
KOM0074 Mgr. Soňa Komendová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the course is to acquaint students with basic negative factors affecting the industrial working environments that could cause occupational diseases. It is mainly the case of harmful substances both physical and chemical, e.g. noise, dustiness, chemical allergens, vibration, etc. Basic prevention.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The goal of the course is to acquaint students with basic negative factors affecting the industrial working environments that could cause occupational diseases. It is mainly the case of harmful substances both physical and chemical, e.g. noise, dustiness, chemical allergens, vibration, etc. Basic prevention.

Compulsory literature:

Taylor et al: Enhancing Occupational Safety and Health, Elsevier, UK, 2004, Fišerová S.: Průmyslová hygiena 1, VŠB - TUO, 2014 Fišerová S.: Hygienické minimum, SPBI 2005 Motyčková P.: Kategorizace práce, ASPI 2005 Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů Zákon č.258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Vyhláška MZd. č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení pro práci s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

Recommended literature:

Harms-Ringdahl,L.: Safety Analysis, CRC Press, Taylor and Francis Group, USA, 2001 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čisticích a dezinfekčních prostředků, Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání prováděcí právní předpisy zákona č. 258/200 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

work in laboratory of OSH

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction in work environment problems, national and international standards and obligations to work environment assesment, occupational hygiene limits in work systems, occupational health risks, assessment aof occupational risks, summarisations of occupational health knowledges.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  10
        Examination Examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
FBI_ECTS 2013/2014 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block
FBI_ECTS 2012/2013 Full-time Czech Optional 010 - Faculty of Safety Engineering - Dean's Office stu. block