040-0520/01 – Pracovní rizika (PRK)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Definuje požadavky právních a ostatních předpisů v oblasti managementu pracovních rizik; - Charakterizuje klíčové kroky procesu managementu pracovních rizik a chápe logickou vazbu mezi nimi; - Popisuje základní nebezpečí (rizika) na pracovišti a vysvětluje zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání u jednotlivých nebezpečí (rizik); - Aplikuje vybrané techniky posuzování pracovních rizik na pracovišti; - Navrhuje a obhajuje opatření k zajištění BOZP; - Tvoří příslušnou dokumentaci managementu pracovních rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku managementu rizik na pracovišti. Dovednost posoudit rizika při práci a navrhnout efektivní opatření k odstranění rizik, popř. minimalizaci jejich působení, představuje jednu z klíčových kompetencí osob odborně způsobilých k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Povinnost provádět management rizik je předepsána všem zaměstnavatelům zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Studenti se v rámci předmětu seznámí s nebezpečími (riziky), která mohou ohrožovat zaměstnance na pracovišti, s postupem a technikami jejich posuzování a se zásadami prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání u jednotlivých nebezpečí (rizik).

Povinná literatura:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách BOZP, ve znění pozdějších předpisů. ČSN ISO 31000. Management rizik – Principy a směrnice. Praha: ÚNMZ, 2010. 40 s. Třídící znak 01 0351. ČSN EN 31010. Management rizik – Techniky posuzování rizik. Praha: ÚNMZ, 2011. 80 s. Třídící znak 01 0352. Kol. IVBP Brno. Management rizika II. Praktický návod k použití vybraných postupů a metod analýzy a hodnocení rizik. IVBP Brno, 2001. NEUGEBAUER, T. Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2014. 111 s. ISBN 978-80-7478-458-3.

Doporučená literatura:

STELLMAN, J. M. (ed.). Encyclopedia of Occupational Health and Safety. II: Hazards. 4th ed. Geneva: International Labour Office, 1998. ISBN 92-2-109815-X. Český Focal Point pro BOZP: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/. Health and Safety Executive (HSE), UK: http://www.hse.gov.uk/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování pracovních listů (např. identifikace rizik v průvodní dokumentaci; tvorba check listu pro identifikaci rizik; posouzení rizik v učebně); Zpracování, prezentace a obhajoba semestrální práce – Posouzení rizik při práci a návrh opatření k odstranění rizik popř. minimalizaci jejich působení pro zadané pracoviště. Náplň předmětů Řízení rizik, BOZP, Právní a ostatní předpisy BOZP

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Management rizik v BOZP a jeho význam. Vazba na další posuzování rizik v bezpečnosti (kategorizace prací, analýza rizik v rámci PZH, posouzení chemické bezpečnosti, apod.); 2. Právní rámec managementu rizik v BOZP. Obecný proces managementu rizik (ČSN ISO 31 000) a jeho aplikace v oblasti BOZP; 3. Příprava na posuzování rizik v BOZP; 4. Posuzování a priorizace pracovních rizik (identifikace, analýza a hodnocení rizik): postup, metody a nástroje – I.; 5. Posuzování a priorizace pracovních rizik (identifikace, analýza a hodnocení rizik): postup, metody a nástroje – II.; 6. Řízení pracovních rizik – všeobecné preventivní zásady, typy opatření a jejich efektivita. Zbytková rizika a transfer rizik; Rozbor základních skupin pracovních rizik (charakteristika, zdroje rizik a možné následky, ohrožené profese/odvětví, zásady prevence, právní rámec): 7. Fyzikální rizika vč. mechanických rizik – I.; 8. Fyzikální rizika vč. mechanických rizik – II.; 9. Chemická rizika; 10. Biologická rizika; 11. Ergonomická rizika; 12. Psychosociální rizika a stres při práci; 13. Kombinovaná rizika při práci. Vznikající rizika v BOZP. 14. Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok