040-0521/01 – Aplikovaná ergonomie (AE)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Ivan Dlugoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivan Dlugoš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOG0009 Mgr. Veronika Brancová Hase
DLU047 Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D.
KOM0074 Mgr. Soňa Komendová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o ergonomických parametrech pro posuzování pracovních systémů, pochopení jejich vzájemných vazeb a podmínek pro úspěšné aplikace v technické praxi. Uplatnění a modifikace získaných znalostí při provádění ergonomických analýz pracovních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výklad a vysvětlení významu aplikace ergonomických poznatků a kritérií v praxi v podmínkách platné i vyvíjející se legislativy v návaznosti na mezinárodní platformu. Kritéria a parametry ergonomického hodnocení pracovních systémů, aplikace ergonomických poznatků pro psychické nároky na pracovní pozice a stanovení stupně psychické zátěže.

Povinná literatura:

Marras,W.S.,Karwowski,W.: Fundamentals and Assessment Tools for Occupational Ergonomics, Taylor&Francis Group, CRC, 2006 Gilbertová S., Matoušek O.: Ergonomie, Grada 2002 Fišerová, S.: Průmyslová ergonomie 1, VŠB - TUO, 2013 Chundela L.: Ergonomie, ČVUT 1990, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění Zákon č.258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví Marras,W.S.,Karwowski,W.: Fundamentals and Assessment Tools for Occupational Ergonomics, Taylor&Francis Group, CRC, 2006

Doporučená literatura:

Jokl M.: Optimalizace fyzikálních podmínek pro práci člověka, Práce 1984, Král M.: Ergonomie a její využití v technické praxi, VAVA 1998, Petr J.: Ergonomie, IVBP 1999 Kroemer et al: Ergonomics, Prentice-Hall Inc., UK, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice ergonomie, předmět, oblasti, disciplíny, cíle. 2. Kritéria a parametry ergonomického hodnocení pracovních systémů 3. Právní a technické předpisy a mezinárodní standardy ergonomie 4. Člověk a pracovní podmínky – antropometrie, biomechanika v ergonomii 5. Oblasti výkonnostního omezení 6. Významné aspekty posuzování subsystémů v cyklu člověk – stroj – prostředí 7. Fyziologické dispozice člověka v ergonomii a základy jejich posuzování 8. Senzorické dispozice člověka v ergonomii, základy posuzování 9. Mentální dispozice člověka ve vazbě na techniku, základy posuzování 10. Spolehlivost člověka ve vazbě na techniku, základy hodnocení 11. Uplatnění ergonomických poznatků při organizaci práce a úkolů 12. Základní typy pracovních systémů, základy hodnocení 13. Užití ergonomických poznatků při designu pracovních míst a pracovních prostředků.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok