040-0521/02 – Aplikovaná ergonomie (AE)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Ivan Dlugoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivan Dlugoš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU047 Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o ergonomických parametrech pro posuzování pracovních systémů, pochopení jejich vzájemných vazeb a podmínek pro úspěšné aplikace v technické praxi. Uplatnění a modifikace získaných znalostí při provádění ergonomických analýz pracovních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výklad a vysvětlení významu aplikace ergonomických poznatků a kritérií v praxi v podmínkách platné i vyvíjející se legislativy v návaznosti na mezinárodní platformu. Kritéria a parametry ergonomického hodnocení pracovních systémů, aplikace ergonomických poznatků pro psychické nároky na pracovní pozice a stanovení stupně psychické zátěže.

Povinná literatura:

Marras,W.S.,Karwowski,W.: Fundamentals and Assessment Tools for Occupational Ergonomics, Taylor&Francis Group, CRC, 2006 Gilbertová S., Matoušek O.: Ergonomie, Grada 2002 Fišerová, S.: Průmyslová ergonomie 1, VŠB - TUO, 2013 Chundela L.: Ergonomie, ČVUT 1990, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění Zákon č.258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví Marras,W.S.,Karwowski,W.: Fundamentals and Assessment Tools for Occupational Ergonomics, Taylor&Francis Group, CRC, 2006

Doporučená literatura:

Jokl M.: Optimalizace fyzikálních podmínek pro práci člověka, Práce 1984, Král M.: Ergonomie a její využití v technické praxi, VAVA 1998, Petr J.: Ergonomie, IVBP 1999 Kroemer et al: Ergonomics, Prentice-Hall Inc., UK, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice ergonomie, předmět, oblasti, disciplíny, cíle. 2. Kritéria a parametry ergonomického hodnocení pracovních systémů 3. Právní a technické předpisy a mezinárodní standardy ergonomie 4. Člověk a pracovní podmínky – antropometrie, biomechanika v ergonomii 5. Oblasti výkonnostního omezení 6. Významné aspekty posuzování subsystémů v cyklu člověk – stroj – prostředí 7. Fyziologické dispozice člověka v ergonomii a základy jejich posuzování 8. Senzorické dispozice člověka v ergonomii, základy posuzování 9. Mentální dispozice člověka ve vazbě na techniku, základy posuzování 10. Spolehlivost člověka ve vazbě na techniku, základy hodnocení 11. Uplatnění ergonomických poznatků při organizaci práce a úkolů 12. Základní typy pracovních systémů, základy hodnocení 13. Užití ergonomických poznatků při designu pracovních míst a pracovních prostředků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Příbram 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní