040-0524/02 – Inspekce práce (IP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Miluše Váchová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miluše Váchová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIS0003 Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem řízení BOZP v ČR, strukturou a způsobem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současnosti. Studenti se seznámí s platnou legislativou - kompetenčním zákonem, vnitřními předpisy orgánu státního odborného dozoru a způsoby kontrolní činnosti. Pochopení souvislostí zejména v oblasti vyhrazených technických zařízení, pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek. Analyzovat zdroje a příčiny mimořádných událostí , rizik a rizikových faktorů z hlediska inspekce práce. Získané znalosti a vědomosti aplikovat v budoucí praxi.

Vyučovací metody

Anotace

Řízení BOZP v ČR má hluboké historické kořeny. Je součástí sociální poliky státu. Státní odborný dozor nad BOZP vykonává úlohu exekutivního orgánu v dohledu nad dodržováním předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení fyzických a právnických osob. Tento orgán má svoji strukturu, vnitřní předpisy a zavedený systém výkonu dozoru. Součástí systému je Institut technické inspekce, jehož kompetence jsou také předmětem výuky.

Povinná literatura:

zákon č. 251/2005 Sb, Zákon o inspekci práce zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádě+cí předpisy zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce a prováděcí předpisy metodika vnitřního řízení

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- historie nad bezpečností a ochranou zdraví při práci - systém řízení státního odborného dozoru - legislativní a právní činnost ČÚBP - orgány a organizace státního odborného dozoru - organizace kooperující( institut výchovy bezpečnosti práce, výzkumný ústav bezpečnosti práce ) - MPSV,garant BOZP - účast ostatních ministerstvech na tvorbě legislativy a exekutivy v oblasti BOZP - úloha tripartity

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Písemka Písemka 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.