040-0533/02 – Prevence BOZP (PBOZP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Petr HelánGarant verze předmětuIng. Petr Helán
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEL53 Ing. Petr Helán
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat posluchačům formy a metody předcházení pracovním úrazům, nemocem z povolání, průmyslovým nehodám a haváriím včetně požárů a výbuchů. Důraz kladen na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, § 102 Prevence rizik v návaznosti na § 103 písm 1f.

Vyučovací metody

Anotace

Uplatnění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Vysvětlení základních pojmů v teorii prevence rizik, stanovení a vyhodnocení opatření k eliminaci nežádoucích vlivů na pracovní prostředí, pracovní úrazy, průmyslové nehody a havárie v oblasti BOZP.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Systém a struktury řízení bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) v ČR z pohledu řízení firem, vrcholového managementu (společnosti, organizace), vysvětlení kompetencí pro jednotlivé vedoucí zaměstnance, stanovení jejich povinností a rozsahu působnosti na podřízené zaměstnance 2. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Preventivní opatření vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101 písm. 2 a 3: výměna písemných informací o rizicích z pohledu § 102 – prevence rizik – předcházení vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, preventivní opatření k omezení vzniku průmyslových nehod a havárií, výbuchů a požárů 3. POKRAČOVÁNÍ TÉMATU, VIZ BOD 2 Přijímání technických a organizačních opatření k zamezení negativních jevů (omezení vzniku pracovního úrazu, nemoci z povolání), přijímání opatření u pracovních úrazů v „Záznamu o úrazu“ k neopakování dalších podobných úrazů dle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. 4. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NA ÚSEKU VÝCHOVY ZAMĚSTNANCŮ K BOZP Kompetence a výcvik, formy a druhy bezpečnostního školení, jeho četnost, zaměření, druhy a časový sled, zaškolování včetně stanovení doby praktického zácviku. 5. SPOLEHLIVOST LIDSKÉHO ČINITELE Vhodný výběr a zařazení zaměstnance do vhodné kategorie práce, změna postoje k riziku – jeho nepodcenění, hierarchický model kauzality havárií, pojem příčinnosti selhání člověka včetně možnosti ovlivnění dané skutečnosti 6. POKRAČOVÁNÍ PŘEDNÁŠKY SPOLEHLIVOST LIDSKÉHO ČINITELE DLE B. 5 Kořenové příčiny havárií, „poruchy“ v kultuře bezpečnosti práce – přílišná důvěra a sebeuspokojení, podceňování rizika, přílišné spoléhání na redundance, nerealistická odhadování rizika 7. POKRAČOVÁNÍ TÉMATU DLE BODU 6 „Poruchy“ v kultuře bezpečnosti práce z hlediska zanedbání prevence, ignorování událostí s těžkými následky a malou pravděpodobností výskytu, podceňování rizika selhání software, ignorování varovných znamení v oblasti BOZP, nízká priorita BOZP v podnicích 8. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI OCHRANY ZAMĚSTNANCE Poskytování OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., upozornění na možná rizika – piktogramy, zakázané a příkazové tabulky, signalizační opatření (zvuková, optická), viz nařízení vlády č. 11/2003 Sb. 9. TECHNICKÁ PREVENTIVNÍ OCHRANA Ochranné kryty, krytování strojních zařízení (viz nařízení vlády č. 378/2003 Sb.), koncové vypínače, ochranná zařízení u lisů, vypínací lanka u transportních zařízení a dopravníků, sdělovače, jejich ozvučování, bezpečné používání ochranných zařízení 10. PREVENTIVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ČINNOST ČLOVĚKA Prostředí pracovního procesu, četnost nasazení pracovníků, fyzické pracovní prostředí, hluk, osvětlení, teplotní podmínky, atmosférické podmínky, rozvrh práce, únava pracovníka – hlavní rizikový faktor, pracovní doba a přestávky na oddech, dlouhá pracovní doba a únava, rotace směn a noční práce 11. CHARAKTERISTIKA ÚKONŮ Z POHLEDU PREVENCE Design prostředků, design kontrolních panelů, obsah a relevance informací, identifikace sdělovačů a ovladačů, seskupení informace, přehledné uspořádání kritických informací a poplachových upozornění 12. POKRAČOVÁNÍ DLE BODU 11 Pracovní pomůcky a postupy, kritéria pro výběr pracovních pomůcek, jasnost podaných instrukcí, úroveň popisu pracovních postupů, kvalita kontrol a varování 13. POKRAČOVÁNÍ DLE BODU 11 Výcvik v používání nového zařízení, praxe ve zvládání nezvyklých situací, výcvik v používání havarijních postupů, zkušenosti, dovednosti, osobní faktory – motivace, riskantní jednání, emoční kontrola 14. REZERVA Zhodnocení, závěr, diskuse, zadání okruhu témat ke zkoušce, udělení zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.