040-0535/02 – Bezpečnost technologií I. (BT 1)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SER04 Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
STR017 doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, při najíždění a odstavování a při poškození zařízení. Pochopení iniciace výbušných souborů ve výrobních procesech a aplikace při jejich omezení. Analýza a vyhodnocení nebezpečí požáru a výbuchu a opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Aplikace na vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vytváření nebezpečných koncentrací při normálním provozu, při najíždění a odstavování a při poškození zařízení. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Opatření omezující možnost šíření plamene požáru a výbuchu. Vybrané technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany.

Povinná literatura:

Damec,J.: Protivýbuchová prevence. SPBI SPEKTRUM 8. Ostrava 1998. ISBN 80-86111-21-0. Bartlová,I.-Damec,J.: Prevence technologických zařízení. SPBI SPEKTRUM 30. Ostrava, 2002. ISBN 80-86634-10-8.

Doporučená literatura:

Bussenius S.: Protipožární a protivýbuchová ochrabna průmyslu. SPO ČSSR, Praha 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplněno---bude doplněno---bude doplněno---

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá požární a protivýbuchovou prevencí technologických procesů. 1. Veličiny výbušnosti a hořlavosti a jejich stanovení. Výbuchová křivka, výbuchové charakteristiky hořlavých plynů, par hořlavých kapalin, aerosolů kapalin a průmyslových prachů. 2. Kubický zákon a rozsah jeho platnosti. Provozní vlivy na meze výbušnosti a na maximální výbuchové parametry (teplota, tlak, iniciační energie, turbulence aj). 3. Odstranění materiálových příčin požáru a výbuchu (volný prostor, hořlavá látka, oxidační prostředek). 4. Omezení možnosti iniciace hořlavého a výbušného souboru – ovlivnění iniciačních zdrojů. Zóny . 5. Konstrukční protivýbuchová prevence. Zabránění šíření požáru a výbuchu. 6. Zabezpečení rychlého a účinného zásahu. Potlačení výbuchu v kubických nádobách a v potrubí. 7. Možnosti vytváření nebezpečných koncentrací během najíždění a odstavování zařízení a při jeho normálním provozu. 8. Spolehlivé odpojení zařízení, jeho profukování a příprava k opravářských pracím. 9. Vytváření nebezpečných koncentrací při poškození a havárii zařízení. Výtok kapalin. Výtok plynů. Zařízení pracující s podtlakem. 10. Totální havárie. Nebezpečné koncentrace ve volném prostoru, jejich šíření, iniciace a tlakové účinky. 11. Možné příčiny poškození zařízení, které lze předpokládat. Mechanické příčiny – odpor v potrubí, zvýšení teploty, narušení kondenzace, hydraulický ráz, fyzikální výbuch. 12. Poškození teplotními vlivy – vliv usazeniny, teplotní pnutí, vliv teploty na mechanické vlastnosti ocelí. Poškození korozí. 13. Iniciační zdroje ve výrobních procesech a jejich omezení. Plamen, jiskry, kompresní teplo, horké povrchy, samovznícení statická elektřina, elektrotechnická zařízení, záření, ultrazvuk…. 14. Některé technologické procesy, jejich rizika a možnosti preventivní ochrany.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Liberec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Liberec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní