040-0536/01 – Bezpečnost technologií II. (BT II.)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat příčiny požárů a výbuchů i úniku toxických látek. Vysvětlit vlastnosti a TBP nebezpečných látek a jejich aplikaceiv praxi. Identifikaovat nebezpečí požáru a výbuchu uvnitř technologických zařízení na vybraných fyzikálních a chemických procesech. Předvídat vznik hořlavého souboru vně zařízení, příčiny poruch a poškození při výrobě, dopravě i skladování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozbor příčin požárů a výbuchů i úniku toxických látek. Vlastnosti a TBP nebezpečných látek a jejich aplikace v praxi. Identifikace nebezpečí požáru a výbuchu uvnitř technologických zařízení na vybraných fyzikálních a chemických procesech. Posouzení vzniku hořlavého souboru vně zařízení, příčiny poruch a poškození při výrobě, dopravě i skladování.

Povinná literatura:

Bartlová. I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, 2. vydání, 191 s., ISBN 978- 80-7385-005-0 Bartová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002,239 s.,ISBN 80-86634-10-8

Doporučená literatura:

Neiser, J. a kol.: Obecná chemická technologie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ROZBOR PŘÍČIN ÚNIKU LÁTEK, POŽÁRU A VÝBUCHU TECHNOLOGIÍ Rozbor příčin havárií dle statistiky, příklady havarijních situací. 2. VLASTNOSTI A TBP LÁTEK Vyjmenování a vysvětlení fyzikálně chemických vlastností a technicko-bezpečnostních parametrů kapalin a plynů a jejich využití v praxi. 3. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Procesy ohřevu hořlavých látek. Teplonosné látky a technické způsoby ohřevu. Ohřev nasycenou vodní párou. Ohřev kouřovými plyny a plameny. Nebezpečí a prevence při ohřevu speciálními teplonosnými látkami. 4. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Rektifikační procesy. Základní poznatky o destilaci a rektifikaci. Technologické varianty průmyslové destilace a rektifikace. Nebezpečí a prevence při rektifikaci směsí hořlavých kapalin. 5. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Sušení. Způsoby sušení a zařízení pro sušení. Mechanismus a kinetika sušení. Nebezpečí a prevence sušáren 6. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Adsorpce: Průběh adsorpce. Způsoby adsorpce, zařízení pro adsorpci. Charakteristika nebezpečí a prevence při adsorpci 7. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Absorpce. Průběh absorpce a podmínky při absorpci. Absorpční zařízení, Charakteristika nebezpečí a prevence při absorpci. 8. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE CHEMICKÝCH PROCESŮ Druhy reaktorů a jejich klasifikace 9. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE CHEMICKÝCH PROCESŮ Nebezpečí a prevence reaktorů. Porušení látkové (hmotnostní) bilance. Změna objemové nebo hmotnostní rychlosti látek. Změna rychlosti chemické reakce. Porušení tepelné (energetické) bilance. Změna tlaku. Koroze a eroze reaktorů. 10. SKLADOVÁNÍ A VÝROBA HOŘLAVÝCH KAPALIN Posouzení vzniku hořlavého (výbušného) souboru uvnitř a vně zařízení a požadavky prevence při skladování a výrobě hořlavých kapalin. 11. SKLADOVÁNÍ A VÝROBA ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ. Posouzení vzniku hořlavého (výbušného) souboru uvnitř a vně zařízení a požadavky prevence při 12. ZÁKLADNÍ PREVENCE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY A POUŽITÍ Omezení vzniku hořlavého souboru, omezení působení iniciačních zdrojů, ochrana před šířením a účinky požáru a výbuchu. 13. POSOUZENÍ NEBEZPEČÍ A POŽADAVKY PREVENCE ZVOLENÉ TECHNOLOGIE Nebezpečí a prevence při výrobě ethenu a při výrobě nízkotlakého PE. 14. RESERVA

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok