040-0546/01 – Vnitřní bezpečnost státu (VBS)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a pojetím bezpečnostních služeb a vězeňství z pohledu společensko-historického vývoje se současnými přístupy a koncepčními záměry v ČR v prevenci kriminality u nás i v zahraniční.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Aplikovaný studijní předmět zaměřený na poznání a řešení základních situací, které se vyskytují při bezpečnostní ochraně osob a majetku v pracovních a služebních poměrech státních i soukromých služeb. Studenti se seznamují s vývojem a pojetím bezpečnostních služeb a vězeňství z pohledu společensko- historického vývoje se současnými přístupy a koncepčními záměry v ČR v prevenci kriminality u nás i v zahraniční.

Povinná literatura:

MACEK, P. a kol., Bezpečnostní služby, Police History 2001, MAŘÍK V.:, Pracovní právo (s účinností od 1.1.2007), Skripta VŠFS Praha, A4, 74 stran, 2007, Praha, TOMEK P.: Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, 2007,Praha, ANAG,

Doporučená literatura:

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších, změn a doplnění, Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších změn a doplnění , Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání , ve znění pozdějších změn a doplnění

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Docházka a průběžné hodnocení aktivity a plnění zadaných písemných zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Mezinárodní dimenze bezpečnosti, zapojení ČR do bezpečnostních struktur. 2)Historie bezpečnostních služeb u nás a v zahraničí. 3)Základní rozdělení bezpečnostních služeb, bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a ostatní složky. 4)Rozdělení z hlediska Integrovaného záchranného systému. 5)Soukromé bezpečnostní služby, jejich činnost, oprávnění, funkce. 6)Správní orgány a jejich bezpečnostní služby (ochrana přírody, atd.). 7)Místní záležitosti veřejného pořádku, městská a obecní policie. 8)Bezpečnostní sbory obecně, úkoly a činnost jednotlivých sborů, zákon o služebním poměru. 9)Ozbrojené bezpečnostní sbory. 10)Neozbrojené bezpečnostní sbory. 11)Ozbrojené síly, úkoly, zákon o vojácích z povolání. 12)Zpravodajské služby v ČR a jejich činnost. 13)Mediace a probace, vězeňství v ČR. Systém vězeňství a trestu. 14)Ochranná výchova a výchovné ústavy pro mládež.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 30  0
        Písemka Písemka 60  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Příbram 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Most 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku