040-0559/01 – BOZP (BOZP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu: - Orientuje se v základních oblastech BOZP a příbuzných oborech; - Chápe multidisciplinární zaměření BOZP a provázanost této disciplíny s ostatními oblastmi bezpečnosti; - Charakterizuje klíčové světové a národní organizace působící na poli BOZP; - Interpretuje klíčové principy a nástroje BOZP; - Identifikuje role a kompetence odborníků působících v oblasti BOZP; - Analyzuje a hodnotí informace ve vztahu k BOZP.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Současné pojetí BOZP. Multidisciplinarita BOZP a její postavení v rámci „Safety a Security“. Průniky BOZP s ostatními oblastmi bezpečnosti (procesní bezpečnost, požární ochrana, krizové řízení a havarijní plánování apod.). Specializace v rámci BOZP (technická bezpečnost, hygiena práce a ergonomie, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, protivýbuchová ochrana, atd.). Klíčové principy BOZP. Základní právní rámec BOZP. Organizace BOZP na mezinárodní, evropské, národní a podnikové úrovni. Role, znalosti a dovednosti „Profesionála BOZP“. Odborná způsobilost v oblasti BOZP. Informační zdroje v BOZP.

Povinná literatura:

COM(2014) 332 final. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014– 2020. Brusel, 6. 6. 2014 (popř. další platný EU rámec pro BOZP). Národní politika BOZP a Národní akční program BOZP. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

Alli, B. O. Fundamental principles of occupational health and safety. 2nd edition. ILO: Geneva, 2008. ISBN: 978-92-2-120454-1. Friend, M. A. and Kohn, J. P. Fundamentals of Occupational Safety and Health. 6th edition. Bernan Press, 2014. ISBN: 1598887246, 9781598887242. ILO encyclopaedia on occupational health and safety: http://www.iloencyclopaedia.org/. Hale, A., Pryor, P., Hudson, D. (2014). The OHS Professional: A framework for practice – Role, knowledge and skills. International Network of Safety and Health Practitioner Organisations (INSHPO). Des Plaines, USA. Český Focal Point pro BOZP: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/. Český oborový portál BOZP: http://www.bozpinfo.cz/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou stanoveny, nejsou stanoveny, nejsou stanoveny,

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku