040-0559/02 – BOZP (BOZP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
PET380 Ing. Lukáš Petik
ROU0016 Ing. Petra Roupcová, Ph.D.
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu: - Orientuje se v základních oblastech BOZP a příbuzných oborech; - Chápe multidisciplinární zaměření BOZP a provázanost této disciplíny s ostatními oblastmi bezpečnosti; - Charakterizuje klíčové světové a národní organizace působící na poli BOZP; - Interpretuje klíčové principy a nástroje BOZP; - Identifikuje role a kompetence odborníků působících v oblasti BOZP; - Analyzuje a hodnotí informace ve vztahu k BOZP.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Historie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Současné pojetí BOZP. Multidisciplinarita BOZP a její postavení v rámci „Safety a Security“. Průniky BOZP s ostatními oblastmi bezpečnosti (procesní bezpečnost, požární ochrana, krizové řízení a havarijní plánování apod.). Specializace v rámci BOZP (technická bezpečnost, hygiena práce a ergonomie, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, protivýbuchová ochrana, atd.). Klíčové principy BOZP. Základní právní rámec BOZP. Organizace BOZP na mezinárodní, evropské, národní a podnikové úrovni. Role, znalosti a dovednosti „Profesionála BOZP“. Odborná způsobilost v oblasti BOZP. Informační zdroje v BOZP.

Povinná literatura:

COM(2014) 332 final. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014– 2020. Brusel, 6. 6. 2014 (popř. další platný EU rámec pro BOZP). Národní politika BOZP a Národní akční program BOZP. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

Alli, B. O. Fundamental principles of occupational health and safety. 2nd edition. ILO: Geneva, 2008. ISBN: 978-92-2-120454-1. Friend, M. A. and Kohn, J. P. Fundamentals of Occupational Safety and Health. 6th edition. Bernan Press, 2014. ISBN: 1598887246, 9781598887242. ILO encyclopaedia on occupational health and safety: http://www.iloencyclopaedia.org/. Hale, A., Pryor, P., Hudson, D. (2014). The OHS Professional: A framework for practice – Role, knowledge and skills. International Network of Safety and Health Practitioner Organisations (INSHPO). Des Plaines, USA. Český Focal Point pro BOZP: https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/. Český oborový portál BOZP: http://www.bozpinfo.cz/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování pracovních listů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie a význam BOZP 2. BOZP jako vědecká disciplína 3. Informační zdroje v BOZP 4. Klíčové principy BOZP, práva a povinnosti zainteresovaných stran 5. Hlavní nástroje BOZP 6. Organizace BOZP na mezinárodní, evropské a národní úrovni 7. Management BOZP v organizaci 8. Role, znalosti a dovednosti „Profesionála BOZP“ 9. Bezpečnost práce a Technická bezpečnost 10. Bezpečnost práce na staveništi 11. Hygiena práce a ergonomie 12. Chemická bezpečnost 13. Protivýbuchová ochrana

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování pracovních listů (týmová práce). Zpracování, prezentace a obhajoba semestrálního projektu (týmová práce). Písemný test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování pracovních listů. Zpracování, prezentace a obhajoba semestrálního projektu. Písemný test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - P - cs 2021/2022 prezenční čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2021/2022 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní