040-0560/01 – Machinery, equipment and technology (SZT)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Michal LesňákSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA156 Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je získat základní znalost tvorby technické dokumentace a funkce strojních součástí, hřídelových spojek, tlakových nádob, potrubí, armatur, čerpadel a kompresorů. Studenti se naučí pracovat s technickou dokumentací. Zároveň získají základní přehled o strojírenských materiálech, jejich vlastnostech a zkoušení. Dále získají přehled o spojovacích součástech a spojích, ložiskách, hřídelích a hřídelových spojkách, jejich namáhání, statickém a hlavně dynamickém. Také budou mít přehled o mechanických převodech točivého pohybu, tlakových nádobách, potrubí, armaturách, čerpadlech a kompresorech.

Compulsory literature:

Drastík,F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem. Montanex ,Ostrava, 1994. ISBN 80-85780-10-0 Szlachta, T.: Základy strojnictví. Skripta VŠB Ostrava, 1993. ISBN 80-7078-203-X 5. Zelený j.: Stavba strojů-strojní součásti, CP Brno 2003, ISBN 80-7226-311-0 6. Hluchý M., Kolouch J.: Strojírenská technologie 1, 1.díl, Scientia Praha 1998, ISBN 80-7183-150-6 7. Hluchý M.a kol.: Strojírenská technologie 1, 2.díl, Scientia Praha 1998, ISBN 80-7183-140-9 8. Řeřábek A.: Stavba a provoz strojů, Scientia Praha 2006, ISBN 80-86960-02-1 9. Hosnedl Stanislav, Krátký Jaroslav: Příručka strojního inženýra 1, Computer Press Brno 1999, ISBN 80-7226-055-3 10. Hosnedl Stanislav, Krátký Jaroslav: Příručka strojního inženýra 2, Computer Press Praha 2000, ISBN 80-7226-202-5 11. Drastík F. a kol., Strojnická příručka, Velag Dashofer, Praha, 2008, ISBN 80-86229-65-3 Leinveber J., Vávra P., Strojnické tabulky, Albra, Úvaly, 2006, ISBN 80-7361-033-7

Recommended literature:

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/kresleni.pdf; http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/presnost.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

not defined, not defined, not defined, not defined,

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner