040-0567/01 – Pojišťovnictví (Poj)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš BernatíkGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
KOP181 Ing. Bc. Lenka Friedelová
JEL071 Ing. Petra Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat zákon o pojišťovnictví. Definovat risk management v pojištění. Objasnit pojištění živelní, přerušení provozu, odpovědnost za škody, zákonná pojištění a havarijní pojištění, pojištění strojů, pojištění osob, zdravotní pojištění, skupinové rizikové pojištění, oceňování rizik zdravotního stavu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obecně o pojištění, zákon o pojišťovnictví. Risk management v pojištění. Pojištění živelní, přerušení provozu. Odpovědnost za škody. Zákonná pojištění a havarijní pojištění. Pojištění strojů, pojištění osob. Zdravotní pojištění, skupinové rizikové pojištění, oceňování rizik zdravotního stavu.

Povinná literatura:

Zákon o pojišťovnictví. ČESKO. Zákon č. 277/2009 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 11. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-277 Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). ČESKO. Zákon č. 37/2004 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 11. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-37 JANATA, Jiří. Metodika přípravy psaní rizikové zprávy pro pojistné trhy. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN: 978-80-7431-032-4 JANATA, Jiří. Práce s požárními riziky a některé speciální rizikové zprávy. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN: 978-80-7431-086-7 JANATA, Jiří. Principy pojištění podnikatelů a právnických osob. Praha: Professional Publishing, 2014. ISBN: 978-80-7431-140-6. Baranoff E.: Risk Management and Insurance, Virginia Commonwealth University, 2011, ISBN 0-471-27087-3. www.wiley.com/college/baranoff

Doporučená literatura:

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samotných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Forma ověření studijních výsledků je kombinovaná a to jak ústní tak písemná. Student dále v rámci předmětu zpracovává semestrální práci, kterou také prezentuje na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70 % účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecně o pojištění, ČAP, Zákon o pojistné smlouvě. 2. Zákon o pojišťovnictví, Zákon o zprostředkovatelích. 3. Risk management v pojištění. 4. Pojištění živelní, přerušení provozu. 5. Odpovědnost za škody. 6. Zákonná pojištění a havarijní pojištění. 7. Pojištění strojů, strojní přerušení provozu, pojištění elektroniky. 8. Pojištění odcizení, pojištění skla, pojištění přepravovaného nákladu. 9. Pojištění stavebně montážní. 10. Kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění. 11. Zdravotní pojištění, motivační pojištění, skupinové rizikové pojištění. 12. Druhy připojištění, oceňování rizik zdravotního stavu. 13. Praktické informace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku