040-0601/01 – Basic OSH (BOZP)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits3
Subject guarantorIng. Barbora Martiníková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Barbora Martiníková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIK117 Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
PET380 Ing. Lukáš Petik
ROU0016 Ing. Petra Roupcová, Ph.D.
SLO0110 Mgr. Ivana Slováčková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Course graduate is familiar with basic areas of OSH and related fields. Understand the multidisciplinary focus of OSH and its interconnection with other areas of OSH. Characterizes important world and national organizations working in the field of OSH. Interprets the key OSH principles, rules and tools. Identifies the roles and competences of OSH professionals. Able to find information and assess its nature and relevance in relation to OSH. Knows the terminology used in OSH. Expands critical thinking skill.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Předmět představuje Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) jako široký multidisciplinární obor zaměřený na management rizik vyskytujících se na pracovišti, která mohou poškodit zdraví zaměstnanců při práci nebo narušit jejich pracovní pohodu. Ukazuje provázanost BOZP s dalšími oblastmi bezpečnosti průmyslu, jako např. procesní bezpečnost, technická bezpečnost, chemická bezpečnost a další. Seznamuje posluchače se základními zásadami a východisky BOZP, které se uplatňují při efektivním řízení BOZP v podniku.

Compulsory literature:

COM(2014) 332 final. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014– 2020. Brusel, 6. 6. 2014 (popř. další platný EU rámec pro BOZP). ¨ Národní politika BOZP a Národní akční program BOZP. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Recommended literature:

ALLI, B. O. Fundamental principles of occupational health and safety. Second edition. Geneva: International Labour Office, 2008. ISBN 978-92-2-120454-1. FRIEND, Mark A. a James P. KOHN. Fundamentals of occupational safety and health. Sixth edition. Lanham: Bernan Press, [2014]. ISBN 978-1-59888-723-5. PRYOR, Pam; HALE, A.; HUDSON, D. The OHS Professional: A framework for practice—Role, knowledge and skills. International Network of Safety and Health Practitioner Organizations. Park Ridge, IL: INSHPO, 2014. ILO encyclopaedia on occupational health and safety: http://www.iloencyclopaedia.org/. BAHR, Nicholas J. System safety engineering and risk assessment: a practical approach. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2015]. ISBN 978-1-4665-5160-2. ČSN ISO 31000 (010351) A Management rizik - Principy a směrnice. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018. ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

1. Vypracování a odevzdání pracovních listů V rámci cvičení příp. samostatné práce studentů budou formou pracovních listů zadávány různé úkoly k řešení - např. vyhledávání informací v dostupných zdrojích informací, hledání odpovědí na otázky v odborných textech, návrh vývojových diagramů pro vybrané postupy, apod. 2. Zpracování, prezentace a obhajoba semestrálního práce Vytvořit, prezentovat a obhájit (reagovat na dotazy) na vybrané téma v oblasti BOZP za pomoci dostupných prezentačních nástrojů. Seznam témat bude studentům zaslán v průběhu semestru (po vzájemné domluvě lze mít téma vlastní). 3. Prezentace aktuality / zajímavosti / Možnost prezentovat v rámci cvičení aktualitu (novinku) či zajímavost z oblasti řízení rizik. 4. Test znalostí Formou písemného testu budou ověřeny znalosti (otázky s volbou odpovědí + otevřené otázky).

E-learning

Other requirements

Activity within exercise, student responds, communicates, asks questions. These activities are related to the discussed topic.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to OSH - the wide context of safety 2. Paradigms and importance of OSH in time 3. OSH as a scientific discipline 4. Information sources in OSH 5. Key principles, concepts in OSH, rights and obligations of stakeholders 6. Main tools of OSH 7. International, European and national level OSH organizations 8. OSH management within the organization 9. Roles, knowledge and skills of “OSH Professional”, Specialized simulation workplace CESIT 10. Interconnections with other relevant areas 11. OSH in relation with different types of risk I 12. OSH in relation with different types of risk II 13. Current concept of OSH in practice

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020009) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter