040-0620/01 – Insurance industry (PJS)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits3
Subject guarantorIng. Bc. Lenka FriedelováSubject version guarantorIng. Bc. Lenka Friedelová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOP181 Ing. Bc. Lenka Friedelová
JEL071 Ing. Petra Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Characterizing the Insurance Act. Define Risk Management in Insurance. Be clear natural disaster insurance, business interruption, liability, insurance and statutory accident insurance, machinery insurance, personal accident insurance, health insurance, group risk insurance, risk valuation of health status.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

Obecně o pojištění, zákon o pojišťovnictví. Risk management v pojištění. Pojištění živelní, přerušení provozu. Odpovědnost za škody. Zákonná pojištění a havarijní pojištění. Pojištění strojů, pojištění osob. Zdravotní pojištění, skupinové rizikové pojištění, oceňování rizik zdravotního stavu.

Compulsory literature:

Zákon o pojišťovnictví. ČESKO. Zákon č. 277/2009 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 11. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-277 Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). ČESKO. Zákon č. 37/2004 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 11. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-37 JANATA, Jiří. Metodika přípravy psaní rizikové zprávy pro pojistné trhy. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN: 978-80-7431-032-4 JANATA, Jiří. Práce s požárními riziky a některé speciální rizikové zprávy. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN: 978-80-7431-086-7 JANATA, Jiří. Principy pojištění podnikatelů a právnických osob. Praha: Professional Publishing, 2014. ISBN: 978-80-7431-140-6. Baranoff E.: Risk Management and Insurance, Virginia Commonwealth University, 2011, ISBN 0-471-27087-3. www.wiley.com/college/baranoff

Recommended literature:

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samotných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Forma ověření studijních výsledků je kombinovaná a to jak ústní tak písemná. Student dále v rámci předmětu zpracovává semestrální práci, kterou také prezentuje na cvičení.

E-learning

Other requirements

At least 70 % attendance at seminars. Absence of a maximum of 30% must be excused and the excuse must be accepted by the teacher (the teacher decides on the justification of the excuse). Continuous submission of tasks assigned to the exercises in terms set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Insurance industry in general, ČAP, the Act of the insurance contract. 2. The Insurance Act, the Act of Intermediaries 3. Risk management insurance 4. Insurance of natural disasters, Business interruption 5. Liability for damages 6. Statutory and accident insurance 7. Machinery break down and business interruption insurance, insurance of electronics equipment 8. Insurance of theft, glass insurance, cargo insurance, 9. Contractors' All Risks (CAR) Insurance Policy & Erection All Risks Insurance Policy (EAR) 10. Reserve and temporary life insurance 11. Health insurance, motivation insurance, group risk insurance. 12. Types of supplementary insurance, health risk assessment. 13. Practical information

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Excused absence - 2 hours. Elaboration of a semestral project on a given topic and its presentation. Participation in the excursion Credit test.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Preparation of a semester project on the given topic. Credit test.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Praha 3 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Praha 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020008) Ochrana obyvatestva a krizový management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku K Czech Lázně Bohdaneč 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1032A020007) Technická bezpečnost osob a majetku P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů K Czech Lázně Bohdaneč 3 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B1022A020001) Bezpečnost práce a procesů P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.