040-0903/03 – Bezpečnost technologických procesů (BTPr)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Formulovat příčiny a podmínky úniku látek, požáru a výbuchu. Obhajovat zásady bezpečnosti při skladování, výrobě i přepravě hořlavých kapalin a zkapalněných plynů. Interpretovatí nebezpečí a prevencei základních fyzikálních procesů a specifické příčiny poruch reaktorů na základě jejich klasifikace,Posuzovat chemizmus stechnologických procesů z hlediska bezpečnosti a spolehlivostí. Metody identifikace nebezpečí (zdrojů rizika) technologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Analýza příčin a podmínek úniku látek, požáru a výbuchu. Vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry plynů a par hořlavých kapalin a jejich aplikace v bezpečnostní praxi. Zásady bezpečnosti při skladování, výrobě i přepravě hořlavých kapalin. Zásady bezpečnosti při skladování, výrobě i přepravě zkapalněných plynů. Posouzení nebezpečí a prevence základních fyzikálních procesů - ohřevu, sušení, rektifikace. Specifické příčiny poruch reaktorů na základě jejich klasifikace, posouzení chemizmu technologických procesů z hlediska bezpečnosti a spolehlivostí. Rozbor konkrétních exotermických a endotermických chemických procesů (polymerace, dehydrogenace). Metody identifikace nebezpečí (zdrojů rizika) technologických procesů. Bezpečnosti studie, význam a způsob zpracování.

Povinná literatura:

Bartlová. I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, 2. vydání, 191 s., ISBN 978- 80-7385-005-0 Bartová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002,239 s.,ISBN 80-86634-10-8

Doporučená literatura:

nejsou další požadavky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ROZBOR PŘÍČIN ÚNIKU LÁTEK, POŽÁRU A VÝBUCHU TECHNOLOGIÍ Rozbor příčin havárií dle statistiky, příklady havarijních situací. 2. VLASTNOSTI A TBP LÁTEK Vyjmenování a vysvětlení fyzikálně chemických vlastností a technicko-bezpečnostních parametrů kapalin a plynů a jejich využití v praxi. 3. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Procesy ohřevu hořlavých látek. Teplonosné látky a technické způsoby ohřevu. Ohřev nasycenou vodní párou. Ohřev kouřovými plyny a plameny. Nebezpečí a prevence při ohřevu speciálními teplonosnými látkami. 4. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Rektifikační procesy. Základní poznatky o destilaci a rektifikaci. Technologické varianty průmyslové destilace a rektifikace. Nebezpečí a prevence při rektifikaci směsí hořlavých kapalin. 5. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Sušení. Způsoby sušení a zařízení pro sušení. Mechanismus a kinetika sušení. Nebezpečí a prevence sušáren 6. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Adsorpce: Průběh adsorpce. Způsoby adsorpce, zařízení pro adsorpci. Charakteristika nebezpečí a prevence při adsorpci 7. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Absorpce. Průběh absorpce a podmínky při absorpci. Absorpční zařízení, Charakteristika nebezpečí a prevence při absorpci. 8. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE CHEMICKÝCH PROCESŮ Druhy reaktorů a jejich klasifikace 9. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE CHEMICKÝCH PROCESŮ Nebezpečí a prevence reaktorů. Porušení látkové (hmotnostní) bilance. Změna objemové nebo hmotnostní rychlosti látek. Změna rychlosti chemické reakce. Porušení tepelné (energetické) bilance. Změna tlaku. Koroze a eroze reaktorů. 10. SKLADOVÁNÍ A VÝROBA HOŘLAVÝCH KAPALIN Posouzení vzniku hořlavého (výbušného) souboru uvnitř a vně zařízení a požadavky prevence při skladování a výrobě hořlavých kapalin. 11. SKLADOVÁNÍ A VÝROBA ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ. Posouzení vzniku hořlavého (výbušného) souboru uvnitř a vně zařízení a požadavky prevence při 12. ZÁKLADNÍ PREVENCE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY A POUŽITÍ Omezení vzniku hořlavého souboru, omezení působení iniciačních zdrojů, ochrana před šířením a účinky požáru a výbuchu. 13. POSOUZENÍ NEBEZPEČÍ A POŽADAVKY PREVENCE ZVOLENÉ TECHNOLOGIE Nebezpečí a prevence při výrobě ethenu a při výrobě nízkotlakého PE. 14. RESERVA

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.