040-0913/01 – Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti (LFPB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuRNDr. Stanislav Malý, Ph.D.Garant verze předmětuStanislav Malý
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
Stanislav Malý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nejvýznamnější příčině vzniku nežádoucích událostí v průmyslu: Tyto události vznikají v široké škále od jednoduchých úrazů u jedinců až k haváriím s následky zbraní hromadného ničení a mají dopad nejen na pracovníky daného provozu, ale i obyvatelstvo v širokém okolí (chemické havárie, havárie z jaderných zařízení atd.). Studium se bude zabývat problematikou: - Způsobu posouzení vlivu lidského faktoru a teorie chybování (identifikace chyb a jejich příčin, - metodologie, pravděpodobnosti vzniku chyby lidského faktoru), - spolehlivostí lidského faktoru a metodami hodnocení faktorů ovlivňujících spolehlivost lidského faktoru ve složitých pracovních systémech, - osobnostními determinanty jako základem spolehlivosti výkonu člověka, - ergonomií jako vědou o člověku v pracovních systémech, - úkolovými analýzami, - hierarchickými modely kauzality průmyslových havárií, - rizikovými faktory průmyslu, - motivačními přístupy k optimalizaci výkonu lidského faktoru.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

1. AICHE. Guidelines for preventing human error in process safety, AICHE-CCPS, New York, 1994, 390 stran. 2. GERTMAN, D. I.; BLACKMAN, H. S. Human reliability and safety analysis data handbook, John Wiley and Sons, New York,1994, 448 stran. 3. KIRWAN, B. A guide to practical human reliability assessment, Tailor and Francis, UK, 1994, 592 stran. 4. KLETZ, T. Technický pohled na chyby lidského činitele, ICHE, UK vydání 1991, český překlad, 163 stran. 5. MATOUŠEK, O.; ZASTÁVKA, Z. Metody rozboru a hodnocení systémů člověk-stroj, SNTL, 1977, 173 stran. 6. PALEČEK, M.; MALÝ, S.; GIECI, A.. Spolehlivost lidského činitele, VÚBP,v.v.i., 2008, 136 stran.

Doporučená literatura:

nejsou další mpožadavky na literaturu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku