040-0913/03 – Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti (LFPB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuRNDr. Stanislav Malý, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL367 RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nejvýznamnější příčině vzniku nežádoucích událostí v průmyslu: Tyto události vznikají v široké škále od jednoduchých úrazů u jedinců až k haváriím s následky zbraní hromadného ničení a mají dopad nejen na pracovníky daného provozu, ale i obyvatelstvo v širokém okolí (chemické havárie, havárie z jaderných zařízení atd.). Studium se bude zabývat problematikou: - Způsobu posouzení vlivu lidského faktoru a teorie chybování (identifikace chyb a jejich příčin, - metodologie, pravděpodobnosti vzniku chyby lidského faktoru), - spolehlivostí lidského faktoru a metodami hodnocení faktorů ovlivňujících spolehlivost lidského faktoru ve složitých pracovních systémech, - osobnostními determinanty jako základem spolehlivosti výkonu člověka, - ergonomií jako vědou o člověku v pracovních systémech, - úkolovými analýzami, - hierarchickými modely kauzality průmyslových havárií, - rizikovými faktory průmyslu, - motivačními přístupy k optimalizaci výkonu lidského faktoru.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

1. AICHE. Guidelines for preventing human error in process safety, AICHE-CCPS, New York, 1994, 390 stran. 2. GERTMAN, D. I.; BLACKMAN, H. S. Human reliability and safety analysis data handbook, John Wiley and Sons, New York,1994, 448 stran. 3. KIRWAN, B. A guide to practical human reliability assessment, Tailor and Francis, UK, 1994, 592 stran. 4. KLETZ, T. Technický pohled na chyby lidského činitele, ICHE, UK vydání 1991, český překlad, 163 stran. 5. MATOUŠEK, O.; ZASTÁVKA, Z. Metody rozboru a hodnocení systémů člověk-stroj, SNTL, 1977, 173 stran. 6. PALEČEK, M.; MALÝ, S.; GIECI, A.. Spolehlivost lidského činitele, VÚBP,v.v.i., 2008, 136 stran.

Doporučená literatura:

nejsou další mpožadavky na literaturu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studium se bude zabývat problematikou: 1. Způsoby posouzení vlivu lidského faktoru a teorie chybování (identifikace chyb a jejich příčin 2. metodologie, pravděpodobnosti vzniku chyby lidského faktoru), 3. spolehlivostí lidského faktoru a metodami hodnocení faktorů ovlivňujících spolehlivost lidského faktoru ve složitých pracovních systémech, 4. osobnostními determinanty jako základem spolehlivosti výkonu člověka, 5. ergonomií jako vědou o člověku v pracovních systémech, 6. úkolovými analýzami, 7. hierarchickými modely kauzality průmyslových havárií, 8. rizikovými faktory průmyslu, 9. motivačními přístupy k optimalizaci výkonu lidského faktoru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.