040-0914/01 – Analýza rizik (AR)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v analýze rizik se zvláštním zřetelem na technologické procesy a přírodní rizika. Rizika jako fenomén a obecný problém jejich analýz. Základní kategorie jsou: analýza rizik jako základní rozhodovací krok pro řízení rizik. Terminologie analýzy rizik, nejasnosti současného stavu terminologie v různých oblastech poznání a řízení rizik. Deterministický a probabilistický přístup k analýze rizik. Postup analýzy rizik – stanovení cíle, identifikace a zhodnocení nebezpečí, tvorba scénářů, modelování dopadů událostí, určení neurčitosti. Nástroje analýzy rizik podle ISO 31 010. Přehled a aplikace metod Dow F+EI, Dow CEI, FTA, ETA, HAZOP, CPQRA, MOSAR. Princip bariér a jeho využití. Analýza chronických rizik, ERA. Předmět doplněn o případové studie zaměřené individuálně na případy blízké konkrétním tématům disertačních prací.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v analýze rizik se zvláštním zřetelem na technologické procesy a přírodní rizika. Rizika jako fenomén a obecný problém jejich analýz. Základní kategorie jsou: analýza rizik jako základní rozhodovací krok pro řízení rizik. Terminologie analýzy rizik, nejasnosti současného stavu terminologie v různých oblastech poznání a řízení rizik. Deterministický a probabilistický přístup k analýze rizik. Postup analýzy rizik – stanovení cíle, identifikace a zhodnocení nebezpečí, tvorba scénářů, modelování dopadů událostí, určení neurčitosti. Nástroje analýzy rizik podle ISO 31 010. Přehled a aplikace metod Dow F+EI, Dow CEI, FTA, ETA, HAZOP, CPQRA, MOSAR. Princip bariér a jeho využití. Analýza chronických rizik, ERA. Předmět doplněn o případové studie zaměřené individuálně na případy blízké konkrétním tématům disertačních prací.

Povinná literatura:

P.Danihelka: Analysis and Management of Risks of Dangerous Chemicals in Industry, Ostrava 2002, ISBN 80-248-0084-5 Terje Aven: Quantitative Risk Analysis, ISBN-13: 978-0521760577 ISBN-10: 0521760577, Cambridge 2011

Doporučená literatura:

Marvin Rausand, Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, ISBN: 978-0-470-63764-7, Wiley 2011 ISO 31000 Risk Management ISO 31010 Risk Assessment Techniques

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování případová studie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu bude v souladu s tématem a zaměřením disertační práce vždy pro konkrétního studenta.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 letní