040-0915/04 – Nauka o nebezpečí (N|oN)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta s naukou o nebezpečí (cyndinikou) jako vědním oborem. Probírány budou následující kategorie: Základní koncepty bezpečnosti a nebezpečí, různé typy rizik, jejich vnímání a jejich řízení, vývoj obsahového významu těchto pojmů v čase, socio-kulturní, socio-ekonomický a přírodovědný kontext. Etika nebezpečí a jeho zvládání. Nauka o nebezpečí jako multidisciplinární věda, různé stupně a příčiny komplexity bezpečnosti. Systematický a systémový přístup k řešení bezpečnosti, obecná pravidla nástrojů a metod jejího studia se zaměřením na fyzikální a chemické disciplíny. Vztah vědních disciplín v komplexním pojetí bezpečnosti, význam fyzikálních a chemických věd pro porozumění rizikům a jejich zvládání.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje studentovi vstup do teorie rizik, respektive bezpečí, nebezpečí, hrozeb, zranitelnosti a nástrojů jejich studia a zvládání. Obsahuje základní koncepty bezpečnosti a nebezpečí, různé typy rizik, jejich vnímání a jejich řízení, vývoj obsahového významu těchto pojmů v čase, socio-kulturní, socio-ekonomický a přírodovědný kontext. Zdůrazňuje sociální vědy v cyndinice, např. etika v oblasti nebezpečí a jeho zvládání a rozhodovací procesy. Představuje systematický a systémový přístup k řešení bezpečnosti, obecná pravidla nástrojů a metod jejího studia se zaměřením na fyzikální a chemické disciplíny. Zdůrazňuje moderní techniky jako je multihazard přístup, risk trade-off a resilience. Uvádí vztahy vědních disciplín v komplexním pojetí bezpečnosti, význam přírodních, společenských a technických věd pro porozumění rizikům a jejich zvládání.

Povinná literatura:

Danihelka P.: Nauka o nebezpečí, Ostrava 2020 Handbook of Risk Theory, Editors: Sabine Roeser, Rafaela Hillerbrand, Per Sandin, Martin Peterson, ISBN: 978-94-007-1432-8 (Print) 978-94-007-1433-5 (Online), Springer 2012 Reducing risks, protecting people, HSE’s decision-making proces, ISBN 0 7176 2151 0, © Crown copyright 2001

Doporučená literatura:

ALARP "at a glance" - http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarpglance.htm Terje Aven: Risk Analysis and Management, Basic Concept and Principles, R&RATA # 1 (12) , (Vol.2) 2009, March, available at http://www.gnedenko-forum.org/Journal/2009/012009/RATA_1_2009-08.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student aktivně komunikuje s přednášejícím a vypracuje psanou studii na dohodnuté téma v rámci předmětu. Její výsledky přednese a obhájí v diskusi. Teoretické znalosti jsou potvrzeny zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní orientace v odborné literatuře v alespoň jednom světovém jazyce. Aktivní komunikace s vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenta s naukou o nebezpečí (cyndinikou) jako vědním oborem. Probírány budou následující kategorie: Základní koncepty bezpečnosti a nebezpečí, různé typy rizik, jejich vnímání a jejich řízení, vývoj obsahového významu těchto pojmů v čase, socio-kulturní, socio-ekonomický a přírodovědný kontext. Vztah vlastníka rizik, nositele rizik a regulátora. Etika nebezpečí a jeho zvládání. ALARA a ALARP principy. Nauka o nebezpečí jako multidisciplinární věda, různé stupně a příčiny komplexity bezpečnosti. Systematický a systémový přístup k řešení bezpečnosti, obecná pravidla nástrojů a metod jejího studia se zaměřením na fyzikální a chemické disciplíny a na společenské rozhodování. Vztah vědních disciplín v komplexním pojetí bezpečnosti, význam přírodních, technických a společenských věd pro porozumění rizikům a jejich zvládání. význam kultury bezpečnosti a komunikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.