040-0916/01 – Toxikologie (Tox)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
KLO067 doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu toxikologie jsou následující: Po absolvování předmětu bude student rozumět principům toxikologie a specificky pak toxikologie pracovního a životního prostředí a toxikologii katastrof, specificky pak závažných chemických havárií. Bude ovládat klasifikaci nebezpečných chemických látek s ohledem na toxicitu, genotoxicitu a ostatní zdravotní účinky nebezpečných látek, bude schopen se orientovat v terminologii toxikologie a porozumí jejím základním pojmům a pravidlům ochrany před účinky toxických látek, včetně znalosti elementární legislativy v této oblasti. Student bude schopen vyhledat informace o různých formách toxicity chemických látek a dalších materiálů a aplikovat je na praktické problémy a aplikovat postupy stanovení expozice. Bude schopen integrovat informace o nebezpečnoti a expozici do charakteristiky rizik.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět Toxikologie se zabývá účinky nebezpečných chemických látek, a to hlavně antropogenního původu, na lidské zdraví a principy řízení rizik v této oblasti. Je soustředěn převážně na toxikologii pracovního a životního prostředí a věnuje se jak akutním toxickým efektům, významným v případě nehod a havárií, tak chronickým účinkům spojeným s dlouhodobými expozicemi v pracovních procesech a v životním prostředí. Předmět umožní studentům porozumět problematice průmyslové a environmentální toxikologie, tedy nebezpečným vlastnostem, typickým vztahům dávka – účinek, stanovení expozičních scénářů a expozice a charakterizaci rizik souvisejících s různými druhy toxicity. Další součástí předmětu je seznámení s principy řízení rizik toxických látek.

Povinná literatura:

Toxikologie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2017, dostupné na https://is.muni.cz/el/1441/podzim2017/FC4001/um/Skripta_toxikologie_prostudenty.pdf Jaroslav Prokeš, Úvod do toxikologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha 2005, dostupné na https://www.lf1.cuni.cz/Data/files/skripta2005.doc Comprehensive Toxicology, Volumes 1-14 (2nd Edition), Elsevier 2010, ISBN 978-0-08-046868-6, Electronic ISBN 978-0-08-046884-6

Doporučená literatura:

M.Pouzar, Kalich hořkosti, Akademické nakladatelství CERM 2013, ISBN 9788072048519 Jaroslav Prokeš et al., Základy toxikologie - Obecná toxikologie a ekotoxikologie, Koedice GALÉN - KAROLINUM 2005; ISBN Karolinum 80-246-1085-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu bude v souladu s tématem a zaměřením disertační práce vždy pro konkrétního studenta.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.