040-0917/01 – Bezpečnost technologických procesů (BTP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš BernatíkGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
STR017 doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza příčin a podmínek úniku látek, požáru a výbuchu. Vlastnosti a technickobezpečnostní parametry plynů a par hořlavých kapalin a jejich aplikace v bezpečnostní praxi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Analýza příčin a podmínek úniku látek, požáru a výbuchu. Vlastnosti a technickobezpečnostní parametry plynů a par hořlavých kapalin a jejich aplikace v bezpečnostní praxi.

Povinná literatura:

Bartlová. I., Balog. K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, 2. vydání, 191 s., ISBN 978- 80-7385-005-0 Bartová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002, 239 s., ISBN 80-86634-10-8 Goldfarb A.S. a kol.: Organic chemicals manufacturing hazards, 1981 by Butterworths, Ltd. ISBN 0-215-40409-5B

Doporučená literatura:

Guidelines for Chemical Transportation Risk Analysis, Center of Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineering, New York 1995, ISBN 0-8169-0626-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ROZBOR PŘÍČIN ÚNIKU LÁTEK, POŽÁRU A VÝBUCHU TECHNOLOGIÍ Rozbor příčin havárií dle statistiky, příklady havarijních situací. 2. VLASTNOSTI A TBP LÁTEK Vyjmenování a vysvětlení fyzikálně chemických vlastností a technicko-bezpečnostních parametrů kapalin a plynů a jejich využití v praxi. 3. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Procesy ohřevu hořlavých látek. Teplonosné látky a technické způsoby ohřevu. Ohřev nasycenou vodní párou. Ohřev kouřovými plyny a plameny. Nebezpečí a prevence při ohřevu speciálními teplonosnými látkami. 4. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Rektifikační procesy. Základní poznatky o destilaci a rektifikaci. Technologické varianty průmyslové destilace a rektifikace. Nebezpečí a prevence při rektifikaci směsí hořlavých kapalin. 5. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Sušení. Způsoby sušení a zařízení pro sušení. Mechanismus a kinetika sušení. Nebezpečí a prevence sušáren 6. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Adsorpce: Průběh adsorpce. Způsoby adsorpce, zařízení pro adsorpci. Charakteristika nebezpečí a prevence při adsorpci 7. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE FYZIKÁLNÍCH PROCESŮ Absorpce. Průběh absorpce a podmínky při absorpci. Absorpční zařízení, Charakteristika nebezpečí a prevence při absorpci. 8. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE CHEMICKÝCH PROCESŮ Druhy reaktorů a jejich klasifikace 9. CHARAKTER NEBEZPEČÍ A PREVENCE CHEMICKÝCH PROCESŮ Nebezpečí a prevence reaktorů. Porušení látkové (hmotnostní) bilance. Změna objemové nebo hmotnostní rychlosti látek. Změna rychlosti chemické reakce. Porušení tepelné (energetické) bilance. Změna tlaku. Koroze a eroze reaktorů. 10. SKLADOVÁNÍ A VÝROBA HOŘLAVÝCH KAPALIN Posouzení vzniku hořlavého (výbušného) souboru uvnitř a vně zařízení a požadavky prevence při skladování a výrobě hořlavých kapalin. 11. SKLADOVÁNÍ A VÝROBA ZKAPALNĚNÝCH PLYNŮ. Posouzení vzniku hořlavého (výbušného) souboru uvnitř a vně zařízení a požadavky prevence při 12. ZÁKLADNÍ PREVENCE TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY A POUŽITÍ Omezení vzniku hořlavého souboru, omezení působení iniciačních zdrojů, ochrana před šířením a účinky požáru a výbuchu. 13. POSOUZENÍ NEBEZPEČÍ A POŽADAVKY PREVENCE ZVOLENÉ TECHNOLOGIE Nebezpečí a prevence při výrobě ethenu a při výrobě nízkotlakého PE.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.